Eindejaarstoelage 2019

03 december 2019 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 19 december 2019 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort. Net als in 2018 zullen vast benoemde personeelsleden bovenop de eindejaarstoelage 2019 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2019. Ook het salaris voor de maand december wordt op de laatste werkdag van die maand gestort.

 

Oproep kandidaten voor verkiezing mandaten voorzitter en ondervoorzitter van de afdeling Limburg

VERKIEZINGEN AFDELING: Limburg

12 november 2019 - Conform het Reglement van Inwendige Orde (RIO) van de Groep Onderwijs van het VSOA worden er verkiezingen gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de afdeling Limburg.

Investeren in onderwijs = meer doen met hetzelfde geld

Begroting onderwijs

7 november 2019 – Er kan echter nu al met zekerheid worden gesteld, dat wanneer de regering-Jambon zichzelf verheft tot een investeringsregering, dat dit dan op zijn minst in grote tegenspraak is met wat zij van plan is in de sector onderwijs…

Onderwijsmaatregelen regeerakkoord té flets en ontoereikend

Vlaams regeerakkoord

30 september 2019 – In een eerste reactie stelt het VSOA-Onderwijs dat de aangekondigde maatregelen inzake onderwijs ontoereikend, te weinig doordacht en onvoldoende structureel zijn om zowel op korte als op langere termijn een oplossing te bieden voor het veelvoud aan problematieken waar het Vlaams onderwijs vandaag  voor staat.
Klik hier voor het persbericht.
Klik hier voor de tekst van het regeerakkoord. 

Schoolbellen luiden voor goed onderwijs

5 oktober 2019: Internationale dag van de Leerkracht

30 september 2019 – Leerlingen en leerkrachten zijn weleens opgelucht als ’s avonds de schoolbel rinkelt. Maar nog steeds horen miljoenen kinderen en jongeren op aarde de schoolbel zelden of nooit. Nochtans is goed onderwijs dé hefboom voor ontwikkeling.

Meer uren voor de klas zal het lerarenberoep niet aantrekkelijker maken

10 september 2019 - De boodschap is al jaren duidelijk: de werkdruk in het onderwijs is té hoog! Het is een boodschap die onderwijsexpert Dirk Van Damme van de OESO lijkt te ontgaan. Leerkrachten nog meer uren laten lesgeven, zal voor een nog hogere werkdruk zorgen.
 

Vacature Kinderrechtencommissariaat

4 september 2019 - Het Kinderrechtencommissariaat zoekt een beleidsmedewerker sociaal beleid en armoedebestrijding (80%).
 

Hoofddoeken op school

Opiniestuk

29 augustus 2019 - Een leerlinge van een Leuvense gemeenschapsschool mag een hoofddoek dragen, zo besliste de rechtbank van eerste aanleg. De uitspraak gaat in tegen het verbod in het GO! op levensbeschouwelijke kentekens. De vraag rijst of het GO! haar verbod zal kunnen handhaven. Politieke partijen roeren zich, want de rechterlijke macht beroept zich op de vrijheid van religie, de grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens. Een opiniestuk van Sara De Mulder.

Nijpend lerarentekort vereist vooral structurele oplossingen én maatregelen

Persbericht

29 augustus 2019 - In een persbericht aan Belga zegt Lieven Boeve om “jonge leerkrachten meer zekerheid te geven door hen minder interimopdrachten te laten uitvoeren en ook ervaren leerkrachten een aangepaste rol te geven”. Klik hier voor het persbericht van het VSOA-Onderwijs.

Gezocht: leraren! Maar éérst een loopbaanpact!

Lerarentekort

28 augustus 2019 - Leraar worden!? Neen, bedankt… En wie de sprong de afgelopen jaren toch nog heeft gewaagd, is binnen de vijf jaar alweer weg… Resultaat: een nijpend lerarentekort aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Een problematisch gegeven voor het Vlaams onderwijs; het gevolg van een falend en desastreus onderwijsbeleid van de laatste twintig jaar.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS