VSOA SERVICELINE

Op het VSOA Onderwijs kan je rekenen; iedere dag opnieuw...

Bij de VSOA SERVICELINE kunnen àl onze leden met hun vragen terecht; zowel telefonisch als via e-mail. Ons streefdoel: “Respons op uw vraag binnen de 24 uur"

Inschrijven op de nieuwsbrief

U kan zich vanaf nu inschrijven voor onze nieuwsbrief...

Ombudsman adviseert om Vlaams zorgkrediet digitaal aan te vragen

Aanvraag zorgkrediet

19 januari 2018 - Wie een aanvraag wil doen voor het Vlaams zorgkrediet, doet dat best digitaal. De verwerkingstermijn voor de papieren aanvragen loopt namelijk stevig op.

 

Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Vlaamse syndicale premie referentiejaar 2017

19 januari  2018 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.  

Nood aan werkbaar werk is acuut

Ziekteverzuimrapport 2016

18 januari 2018 - Het rapport “Ziekteverzuim 2016 Vlaams onderwijspersoneel” kreeg opnieuw riant aandacht in de Vlaamse pers. Terecht, want niet alleen de cijfers, maar vooral de oorzaken voor alweer een toename van het ziekteverzuim zijn meer dan zorgwekkend. Het zijn in hoofdzaak “psychosociale aandoeningen” zoals stress, depressie en burn-out die het ziekteverzuimpercentage de hoogte injagen.

Kennis vergaren vergt inspanningen

De kerntaak van een leraar

18 januari 2018 – “Door kinderen niet te leren dat kennis vergaren inspanningen vergt, creëer je, in een samenleving waar de toegang tot onderwijs nog nooit zo laagdrempelig was, kinderen die simpelweg niet capabel zijn dat onderwijs met vrucht te voltooien.” Dat stelt Sara De Mulder, stafmedewerker van het VSOA-Onderwijs, in haar kanttekeningen bij het opiniestuk van Stijn Van Hamme in Knack van 16 januari.

Voordelenbrochure 2018

Voordelen VSOA 2018

15 januari 2018 - Elk jaar brengt het VSOA een bijzondere editie uit van haar uitgave “Argument”. U vindt in deze brochure een overzicht van onze voordelen. Bekijk ze aandachtig en maak uw keuze. Veel leesplezier.
 

LOP & DIVERSITEIT

• Nieuwsbrief januari 2018

15 januari 2018 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van januari staat online.
 

Pro rechtvaardig pensioenbeleid; contra onrechtvaardigde maatregelen

Nationale betoging

19 december 2017 - Op 19 december trok het VSOA-Onderwijs de straat op voor een rechtvaardig pensioenbeleid en tegen de onrechtvaardige beslissingen en maatregelen inzake de pensioenen die door deze regering al van bij haar start zijn genomen. Wij riepen daarvoor op tijdens de nationale betoging die door Brussel trok.
 

Het Grote Tijdsonderzoek! Jij doet toch ook mee...

Online vanaf 22 januari

8 januari 2018 -  Minister Crevits’ voorgestelde financieringswijze – het optrekken van de prestatienoemer – om een loopbaanpact te bekostigen was totaal onaanvaardbaar... De minister stemde daarop in met het laten uitvoeren van een studie taakbelasting. Vanaf 15 januari kan je meedoen aan Het Grote Tijdsonderzoek.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS