Op het VSOA Onderwijs kan je rekenen; iedere dag opnieuw...

Wordt u lid van het VSOA Onderwijs dan kiest u voor een jonge, dynamische vakorganisatie in beweging met als topprioriteit een kwaliteitsvolle service naar de leden toe en dit iedere dag opnieuw...
Bij de VSOA SERVICELINE kunnen àl onze leden met hun vragen terecht; zowel telefonisch als via e-mail. Ons streefdoel: “Respons op uw vraag binnen de 24 uur"

Inschrijven op de nieuwsbrief

U kan zich vanaf nu inschrijven voor onze nieuwsbrief...

Afkoop studiejaren is pure discriminatie!

Regering straft overheidspersoneel opnieuw:

7 december 2016 - De regering schrapt de gratis validatie van de studiejaren, snoeit rechtstreeks in het pensioen en bespaart opnieuw op de rug van het overheidspersoneel.

Voorafnames en ondoordachte, polariserende uitspraken zullen loopbaandebat torpederen

Gelijkschakeling prestatienoemers

5 december 2016 – In het VTM Nieuws van 19 u was te horen dat de prestatienoemers voor leerkrachten in het secundair onderwijs zullen gelijkgeschakeld worden… Met grote bezorgdheid en onrust in de lerarenkamers tot gevolg. Deze berichtgeving wordt echter best gecatalogeerd onder de noemer “geruchten”… Desalniettemin dreigen ondoordachte en polariserende uitspraken en onwaarheden als deze het loopbaandebat te torpederen.

Onderwijspensioen maakt deel uit van een aantrekkelijk lerarenberoep!

Lerarenloopbaandebat

30 november 2016 - Het lerarenloopbaandebat werd meer dan een jaar geleden door minister van Onderwijs Crevits nieuw leven ingeblazen. Hoofddoel: het afsluiten van een pact dat een aantrekkelijke lerarenloopbaan mét werkbaar werk garandeert én een (her) waardering van het beroep. Toch stapelen er zich donkere onweerswolken op boven het loopbaandebat.

 

Geen afbouw van gelijkgestelde periodes!

Concentratie aan kabinet van de minister van Pensioenen

28 november 2016 - Minister Bacquelaine wil niet langer dat de jaren van werkloosheid en SWT worden gelijkgesteld op basis van het laatste loon voorafgaand aan de betrokken periode. In de plaats daarvan wil hij voor de berekening van het pensioen een gelijkstelling op basis van een minimumbedrag. Het gevolg hiervan is een nog lager pensioen. Op 28 november kwamen zo’n 3500 militanten samen om hun ongenoegen te uiten. Het VSOA Onderwijs ondersteunde deze actie.

Eindejaarstoelage 2016

23 november 2016 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 19 december 2016 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort. Net als in 2015 zullen vast benoemde personeelsleden bovenop de eindejaarstoelage 2016 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2016. Ook het salaris voor de maand december wordt op de laatste werkdag van die maand gestort.

 

Oproep Algemene Vergadering Afdeling West-Vlaanderen

30 oktober 2016 - Op 8 december 2016 zullen er tijdens de Algemene Vergadering van de Afdeling West-Vlaanderen van de Groep Onderwijs verkiezingen worden gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de Afdeling West-Vlaanderen.

 

Oproep Algemene Vergadering Afdeling Antwerpen

30 oktober 2016 - Op 7 december 2016 zullen er tijdens de Algemene Vergadering van de Afdeling Antwerpen van de Groep Onderwijs verkiezingen worden gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de Afdeling Antwerpen.

 

Pensioenafbraak: onvolledige informatie van de regering is een doordachte strategie!

Persmededeling

24 oktober 2016 - De besparingen voor alle ambtenaren en de afschaffing van de bijzondere pensioenstelsels van defensie, spoor, politie… zijn onverteerbaar. VSOA eist opheldering!

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS