VSOA SERVICELINE

Op het VSOA Onderwijs kan je rekenen; iedere dag opnieuw...

Bij de VSOA SERVICELINE kunnen àl onze leden met hun vragen terecht; zowel telefonisch als via e-mail. Ons streefdoel: “Respons op uw vraag binnen de 24 uur"

Inschrijven op de nieuwsbrief

U kan zich vanaf nu inschrijven voor onze nieuwsbrief...

VSOA Onderwijs bezorgd over effecten voor het personeel

Schaalvergroting volwassenenonderwijs

24 februari 2017 – Het VSOA Onderwijs is uitermate bezorgd over de personeelseffecten die de schaalvergroting van het volwassenenonderwijs met zich mee zal brengen.

“Praktijkdeeldag” M-decreet’ op 21 april (Gent)

SAVE THE DATE

20 februari 2017 - Het Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert op 21 april 2017 in Gent een “Praktijkdeeldag”’ over het M-decreet. Tijdens deze praktijkdeeldag willen zij met onderwijsprofessionals in gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers, (competentie)begeleiders en ondersteuners stilstaan bij hun ervaringen over de implementatie van het M-decreet en samen inspiratie opdoen.

 

LOP & DIVERSITEIT

• Nieuwsbrief februari 2017

20 februari 2017 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van februari staat online.

Eerst cijfers en centen

Loopbaandebat in de koelkast!

14 februari 2017 - Op 24 januari presenteerde minister Crevits een powerpointnota met daarin een “samenhangend geheel van maatregelen” om de loopbaan van leerkracht opnieuw aantrekkelijker te maken. Vandaag, 14 februari tijdens het Valentijnoverleg, maakte het VSOA Onderwijs in gemeenschappelijk vakbondsfront zijn standpunt aan de minister over. Er werd ook een persmededeling verspreid.

Controle op afwezigheid wegens ziekte

Wijziging adres ziektecontroleorgaan Certimed

10 februari 2017 – Het adres waarnaar het medisch attest Certimed moet worden gestuurd is gewijzigd. Ook het medisch attest zelf werd aangepast.

Invoering nieuw ondersteuningsmodel moet worden uitgesteld!

Ondersteuningsmodel M-decreet

9 februari 2017 - Het nieuwe ondersteuningsmodel moet onder andere de waarborgregel en GON (geïntegreerd onderwijs) en ION (inclusief onderwijs) vervangen. Minister Crevits wil het ondersteuningsmodel per 1 september 2017 laten starten. Het VSOA Onderwijs schreef samen met de andere onderwijsvakbonden en de onderwijskoepels een brief met de vraag om de ingangsdatum uit te stellen.

 

Vacature gemeente Bertem

8 februari 2017 - De gemeente Bertem zoekt voor spoedige indiensttreding: 1 voltijds directeur basisonderwijs (M/V)  met aanleg van een wervingsreserve, geldig voor drie jaar.

Valentijnsactie

Voordeel voor de VSOA-leden

7 februari 2017 - Voor de maand februari voorzien we onderstaande Valentijnsactie:

La Maison Victor, Flow, Feeling, Libelle Lekker: €35 voor 6 of 9 nummers, tot 27% korting! Geldig tot en met 28/02/2017!

Surf naar www.magstore.be/valentijn

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS