VSOA SERVICELINE

Op het VSOA Onderwijs kan je rekenen; iedere dag opnieuw...

Bij de VSOA SERVICELINE kunnen àl onze leden met hun vragen terecht; zowel telefonisch als via e-mail. Ons streefdoel: “Respons op uw vraag binnen de 24 uur"

Inschrijven op de nieuwsbrief

U kan zich vanaf nu inschrijven voor onze nieuwsbrief...

Onderwijsmaatregelen regeerakkoord té flets en ontoereikend

Vlaams regeerakkoord

30 september 2019 – In een eerste reactie stelt het VSOA-Onderwijs dat de aangekondigde maatregelen inzake onderwijs ontoereikend, te weinig doordacht en onvoldoende structureel zijn om zowel op korte als op langere termijn een oplossing te bieden voor het veelvoud aan problematieken waar het Vlaams onderwijs vandaag  voor staat.
Klik hier voor het persbericht.
Klik hier voor de tekst van het regeerakkoord. 

Schoolbellen luiden voor goed onderwijs

5 oktober 2019: Internationale dag van de Leerkracht

30 september 2019 – Leerlingen en leerkrachten zijn weleens opgelucht als ’s avonds de schoolbel rinkelt. Maar nog steeds horen miljoenen kinderen en jongeren op aarde de schoolbel zelden of nooit. Nochtans is goed onderwijs dé hefboom voor ontwikkeling.

Meer uren voor de klas zal het lerarenberoep niet aantrekkelijker maken

10 september 2019 - De boodschap is al jaren duidelijk: de werkdruk in het onderwijs is té hoog! Het is een boodschap die onderwijsexpert Dirk Van Damme van de OESO lijkt te ontgaan. Leerkrachten nog meer uren laten lesgeven, zal voor een nog hogere werkdruk zorgen.
 

Vacature Kinderrechtencommissariaat

4 september 2019 - Het Kinderrechtencommissariaat zoekt een beleidsmedewerker sociaal beleid en armoedebestrijding (80%).
 

Hoofddoeken op school

Opiniestuk

29 augustus 2019 - Een leerlinge van een Leuvense gemeenschapsschool mag een hoofddoek dragen, zo besliste de rechtbank van eerste aanleg. De uitspraak gaat in tegen het verbod in het GO! op levensbeschouwelijke kentekens. De vraag rijst of het GO! haar verbod zal kunnen handhaven. Politieke partijen roeren zich, want de rechterlijke macht beroept zich op de vrijheid van religie, de grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens. Een opiniestuk van Sara De Mulder.

Nijpend lerarentekort vereist vooral structurele oplossingen én maatregelen

Persbericht

29 augustus 2019 - In een persbericht aan Belga zegt Lieven Boeve om “jonge leerkrachten meer zekerheid te geven door hen minder interimopdrachten te laten uitvoeren en ook ervaren leerkrachten een aangepaste rol te geven”. Klik hier voor het persbericht van het VSOA-Onderwijs.

Gezocht: leraren! Maar éérst een loopbaanpact!

Lerarentekort

28 augustus 2019 - Leraar worden!? Neen, bedankt… En wie de sprong de afgelopen jaren toch nog heeft gewaagd, is binnen de vijf jaar alweer weg… Resultaat: een nijpend lerarentekort aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Een problematisch gegeven voor het Vlaams onderwijs; het gevolg van een falend en desastreus onderwijsbeleid van de laatste twintig jaar.

Wijziging procedure aanvraag loopbaanonderbreking voor medische bijstand en ouderschapsverlof

Belangrijke mededeling

27 augustus 2019 – De RVA heeft het opnieuw nodig geacht de procedure inzake aanvraag van loopbaanonderbreking  voor medische bijstand en ouderschapsverlof te wijzigen…
 

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS