Handvaten worden aangereikt voor “preteaching” na de paasvakantie

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

3 april 2020 – Of de lessen na de paasvakantie opgeschort blijven, is op dit moment nog niet beslist en is er dus ook nog geen zekerheid. Blijft de opschorting van kracht, dan zal er in het lager en in het secundair onderwijs worden overgegaan naar afstandsonderwijs onder de vorm van “preteaching”.

Klik hier voor de update.
 

Uitstel voor indiening van aanvraagformulier voor vakbondspremies

UPDATE: Syndicale premie referentiejaar 2019

2 april 2020 – Na initiatief van het VSOA heeft de Eerste Minister een uitstel voor het indienen van het aanvraagformulier voor het verkrijgen van de syndicale premie bij de vakorganisaties toegestaan met één maand en dit gezien de actuele toestand. Concreet betekent dit dat onze leden bijgevolg tot en met 31 juli 2020 de tijd hebben om hun aanvraagformulier in te dienen.  

Wat zijn de scenario’s na de paasvakantie?

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

30 maart 2020 - Vorige vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de coronamaatregelen alvast tot en met 19 april van kracht blijven. Mogelijk worden ze verlengd tot en met 3 mei. Naar aanleiding daarvan vond er vandaag 30 maart opnieuw sociaal overleg plaats. Dit overleg had tot doel het onderwijsveld op de mogelijke scenario’s voor te bereiden.
Klik hier voor de update

 

Huidige coronamaatregelen verlengd tot en met 19 april

Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

27 maart 2020 –  Vrijdagavond heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de huidige coronamaatregelen te verlengen tot en met zondag 19 april. Dan gebeurt er een nieuwe evaluatie. Op dit moment is er dus nog geen beslissing of de lessen na de paasvakantie al dan niet verder blijven opgeschort.
Klik hier voor de update
 

Fiscale documenten (2019) en Individuele rekening (kalenderjaar 2019)

26 MAART 2020 - De fiscale documenten (fiscale fiche) m.b.t. de inkomsten van 2019 worden vanaf 26 maart 2020 door AgODi digitaal verspreid via “Mijn Onderwijs: Personeel”. Via hetzelfde kanaal verspreidt AgODi vanaf 25 maart 2020 digitaal ook nog de “Individuele rekening (kalenderjaar 2019)”.  Hiermee wordt u een overzicht geboden van de maandelijkse salaris- en andere betalingen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging) die u hebt ontvangen tijdens het voorgaande kalenderjaar.

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

26 MAART 2020 - Wie in 2019 afstudeerde en op 31 december 2019 jonger was dan 25 jaar heeft recht op aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters, tenminste als men aan de voorwaarden voldoet.

Noodopvang tijdens paasvakantie georganiseerd door lokale besturen

Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

24 maart 2020 – Tijdens de paasvakantie zal in een noodopvang worden voorzien voor bepaalde leerlingen uit het basisonderwijs. Aan de lokale besturen wordt een coördinatierol toebedeeld met het oog op de organisatie van de opvang.  Onderwijspersoneel kan zich tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden voor deze opvang, al dan niet op vraag van de lokale besturen.

Klik hier voor de update
Klik hier voor het persbericht van minister van Onderwijs Weyts

Verstrengde maatregelen: wat te doen als school ?

UPDATE Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

19 maart 2020 – De verstrengde maatregelen afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad zijn van kracht sedert woensdagmiddag 12 uur. Naar aanleiding daarvan vond gisterenavond een overleg plaats tussen minister Weyts, de onderwijsvakbonden en de onderwijsverstrekkers. Na het overleg werd een extra editie van Schooldirect verstuurd.
Klik hier voor de update

Volg de situatie op de voet en blijf op de hoogte via de Nieuwspagina

Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

18 maart 2020 – Op de nieuwspagina https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws vindt u chronologisch alle updates én de laatste stand van zaken. 

Klik hier voor de link.

Verstrengde maatregelen: scholen blijven open voor opvang

UPDATE Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

18 maart 2020 – Dinsdagavond 17 maart werden verstrengde maatregelen aangekondigd. De Veiligheidsraad heeft beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien tot en met vrijdag 3 april. Het kabinet Onderwijs roept nu wel alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen.

Klik hier voor de update

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS