Ondersteuningsmodel M-decreet is een lege doos!

Vakbondsactie

27 maart 2017 – Op maandag 27 maart 2017 vond in de KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) een conferentie plaats in het teken van een tussentijdse evaluatie van het M-decreet. Bij de aanvang van de conferentie werden lege dozen uitgedeeld om daarmee nog maar eens de pijnpunten van het op tafel liggende ondersteuningsmodel in de verf te zetten.

 

Syndicale premie referentiejaar 2016

22 maart 2017 - De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond, zoals het VSOA. Daardoor krijg je iets meer dan de helft van je ledenbijdrage terugbetaald. Voorwaarde is wel, dat je gedurende een heel jaar (= referentiejaar) aangesloten bent en je voldoende bijdrage hebt betaald.

Klik hier voor verdere informatie.

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

21 maart 2017 - Wie in 2016 afstudeerde en op 31 december 2016 jonger was dan 25 jaar heeft recht op aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters, tenminste als men aan de voorwaarden voldoet.
 

Loopbaanpact wordt onderhandeld na resultaten onderzoek taakbelasting in het Vlaams onderwijs

Lerarenloopbaandebat

16 maart 2017 - De onderwijsvakbonden hebben vandaag van minister van Onderwijs Crevits, vernomen, dat er geen ingrepen zullen gebeuren in de prestatienoemers van de leraar. Er komt, zoals gevraagd, eerst een onderzoek naar de taakbelasting van de leraar in het basis- en secundair onderwijs. Hiermee is het optrekken van de prestatienoemer naar 22 uur voorlopig van de baan! De loopbaandebatgesprekken worden opgeschort in afwachting van de resultaten van de studie.

Gesprek met minister Crevits wordt donderdag verdergezet

Lerarenloopbaandebat

14 maart 2017 - Vanavond hebben Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de vakbonden een nieuw gesprek gehad in het kader van het loopbaandebat. Omwille van de te beperkte tijd die er was, wordt de vergadering donderdagmorgen verder gezet. Pas na die vergadering zal er communicatie gebeuren.

Vervolg lerarenloopbaangesprekken met minister Crevits op 14 maart…

Lerarenloopbaan

10 maart 2017 – Gisterenavond zijn de onderwijsvakbonden door minister van Onderwijs uitgenodigd voor verder overleg. De uitnodiging kwam er exact één maand na het valentijnoverleg van 14 februari… Het VSOA Onderwijs zal op de uitnodiging ingaan in de hoop op een constructief voorstel van de overheid.

 

Onderwijsbonden hopen op een signaal van minister Crevits

Lerarenloopbaan

9 maart 2017 - (BELGA) Morgen vrijdag 10 maart loopt het ultimatum af dat de onderwijsvakbonden hadden gericht aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in verband met haar voorstellen om een baan in het onderwijs aantrekkelijker te maken.

VSOA Onderwijs bezorgd over effecten voor het personeel

Schaalvergroting volwassenenonderwijs

24 februari 2017 – Het VSOA Onderwijs is uitermate bezorgd over de personeelseffecten die de schaalvergroting van het volwassenenonderwijs met zich mee zal brengen.

“Praktijkdeeldag” M-decreet’ op 21 april (Gent)

SAVE THE DATE

20 februari 2017 - Het Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert op 21 april 2017 in Gent een “Praktijkdeeldag”’ over het M-decreet. Tijdens deze praktijkdeeldag willen zij met onderwijsprofessionals in gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers, (competentie)begeleiders en ondersteuners stilstaan bij hun ervaringen over de implementatie van het M-decreet en samen inspiratie opdoen.

 

LOP & DIVERSITEIT

• Nieuwsbrief februari 2017

20 februari 2017 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van februari staat online.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS