LOP & DIVERSITEIT

Nieuwsbrief februari 2019

27 februari 2019 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van februari staat online.
 

Waarom? Daarom!

20 maart 2019: Onderwijsstaking

27 februari 2019 –  De onderwijsvakbonden zullen voor 20 maart 2019 een stakingsaanzegging indienen voor alle onderwijssectoren. “Waarom? Daarom!” Omdat zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft! Klik hier voor meer informatie omtrent Formaliteiten bij staking en stakersvergoeding

Hebben onze politieke partijen een hart voor onderwijs?

Hoorzitting toekomstplan basisonderwijs

14 februari 2019 – Vandaag 14 februari 2019 om 10 uur zijn de sociale partners voor onderwijs te gast in de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement. In een hoorzitting leggen we ons toekomstplan voor het basisonderwijs voor: “De principes en de ambities voor een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs”.
Klik hier om de hoorzitting live te volgen.

Onderwijsvakbonden doen geen stakingsaanzegging voor klimaatbetoging

Klimaatbetoging 15 maart 2019

7 februari 2019 – Het VSOA-Onderwijs is acties voor een beter klimaat vanzelfsprekend niet ongenegen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront Onderwijs nam echter de beslissing om voor de klimaatbetoging van 15 maart 2019 geen stakingsaanzegging in te dienen, omdat zij geen organisator zijn.
 

Het VSOA steunt het initiatief van de actiedag op 13 februari: alle werknemers verdienen respect!

Nationale stakingsactie 13 februari 2019

1 februari 2019 - Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV, ACLVB en ABVV heeft 13 februari als stakingsdag aangekondigd. Deze nationale staking wordt ondersteund vanuit de respectievelijke sectoren openbare diensten. Ook het VSOA-Onderwijs ondersteunt de actie uit solidariteit, want alle werknemers verdienen respect.
 

Gedreven kinderrechtencommissaris gezocht

28 januari 2019 - Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat zoekt een gedreven kinderrechtencommissaris met ervaring in kinderrechten en/of mensenrechten, in communiceren met kinderen, ouders en professionals en in het leiden van een organisatie.

Toekenning en uitbetaling Vlaamse syndicale premie voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Vlaamse syndicale premie referentiejaar 2018

23 januari  2019 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.  

Introductie onderwijsassistenten; algemene degradatie van het lerarenberoep

21 januari 2019 - Met het voorstel om onderwijsassistenten te introduceren, wordt opnieuw het imago en de waardigheid van het lerarenberoep te kijk gezet. Het is bovendien een zoveelste stap in de algemene degradatie van het lerarenberoep. Het structureel probleem van het nijpend lerarentekort vraagt naar doordachter én deugdelijker oplossingen…

Werkbaar werk; een belofte die minister Crevits nooit heeft kunnen waarmaken

Ziekteverzuimrapport 2017

17 januari 2019 - Het rapport “Ziekteverzuim 2017 Vlaams onderwijspersoneel” krijgt opnieuw riant aandacht. Terecht, want niet alleen de cijfers, maar vooral de oorzaken - in hoofdzaak “psychosociale aandoeningen” zoals stress, depressie en burn-out - voor alweer een weliswaar lichte toename van het ziekteverzuim zijn meer dan zorgwekkend. De belofte voor meer werkbaar werk van minister Crevits bij aanvang van haar legislatuur heeft ze nooit kunnen waarmaken...

Aanneembaar voor het pensioen?

Zorgkrediet en Verlof voor verminderde prestaties

20 december 2018 - Of de volledige periodes in het kader van het verlof voor verminderde prestaties (VVP) en het langdurig verlof voor verminderde prestaties omwille van medische redenen (LVVPMR) zullen meetellen voor het bepalen van de pensioendatum én voor het pensioenbedrag (zie artikel: Vlaamse regeringspartijen komen belofte niet na!) is er tot op vandaag nog altijd geen duidelijkheid.  Voor het Zorgkrediet wordt de teller niet op nul gezet! Het zorgkrediet is dus beperkt aanneembaar voor het pensioen. Dit is woordbreuk!

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS