Meer uren voor de klas zal het lerarenberoep niet aantrekkelijker maken

10 september 2019 - De boodschap is al jaren duidelijk: de werkdruk in het onderwijs is té hoog! Het is een boodschap die onderwijsexpert Dirk Van Damme van de OESO lijkt te ontgaan. Leerkrachten nog meer uren laten lesgeven, zal voor een nog hogere werkdruk zorgen.
 

Vacature Kinderrechtencommissariaat

4 september 2019 - Het Kinderrechtencommissariaat zoekt een beleidsmedewerker sociaal beleid en armoedebestrijding (80%).
 

Hoofddoeken op school

Opiniestuk

29 augustus 2019 - Een leerlinge van een Leuvense gemeenschapsschool mag een hoofddoek dragen, zo besliste de rechtbank van eerste aanleg. De uitspraak gaat in tegen het verbod in het GO! op levensbeschouwelijke kentekens. De vraag rijst of het GO! haar verbod zal kunnen handhaven. Politieke partijen roeren zich, want de rechterlijke macht beroept zich op de vrijheid van religie, de grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens. Een opiniestuk van Sara De Mulder.

Nijpend lerarentekort vereist vooral structurele oplossingen én maatregelen

Persbericht

29 augustus 2019 - In een persbericht aan Belga zegt Lieven Boeve om “jonge leerkrachten meer zekerheid te geven door hen minder interimopdrachten te laten uitvoeren en ook ervaren leerkrachten een aangepaste rol te geven”. Klik hier voor het persbericht van het VSOA-Onderwijs.

Gezocht: leraren! Maar éérst een loopbaanpact!

Lerarentekort

28 augustus 2019 - Leraar worden!? Neen, bedankt… En wie de sprong de afgelopen jaren toch nog heeft gewaagd, is binnen de vijf jaar alweer weg… Resultaat: een nijpend lerarentekort aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Een problematisch gegeven voor het Vlaams onderwijs; het gevolg van een falend en desastreus onderwijsbeleid van de laatste twintig jaar.

Wijziging procedure aanvraag loopbaanonderbreking voor medische bijstand en ouderschapsverlof

Belangrijke mededeling

27 augustus 2019 – De RVA heeft het opnieuw nodig geacht de procedure inzake aanvraag van loopbaanonderbreking  voor medische bijstand en ouderschapsverlof te wijzigen…
 

VSOA Onderwijs schoolkalender 2019-2020

27 augustus 2019 -  Naar jaarlijkse gewoonte ontvangen al onze leden samen met de september-editie van Argument een handige schooljaarkalender in pocket- én in A4-formaat. De VSOA Onderwijs A4-schoolkalender kan je echter nu al downloaden.

Opname 1/10de ouderschapsverlof voorlopig nog niet mogelijk voor onderwijspersoneel

Flexibilisering verlofregeling onderwijs

20 augustus 2019 – Vanaf 1 augustus 2019 is het voor werknemers uit de openbare sector mogelijk om het ouderschapsverlof onder de vorm van 1/10de op te nemen. Niettegenstaande het recht op een uitkering hiervoor al door de federale overheid werd geregeld, moet eerst nog de Vlaamse onderwijsregelgeving worden aangepast vooraleer het Vlaams onderwijspersoneel van deze maatregel gebruik kan maken.

Publicatie van praktijkgerichte literatuurstudie over begrijpend lezen-didactiek

20 augustus 2019 – De Vlor liet een praktijkgerichte literatuurstudie over begrijpend lezen-didactiek  uitvoeren door onderzoekers van KU Leuven en UGent (promotor Prof. Kris Van den Branden). De publicatie van de studie is te vinden op de website van de Vlor en kan daar ook besteld worden.

Vacature begeleider curriculum secundair onderwijs

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

8 juli 2019 - Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor een begeleider “curriculum secundair onderwijs”.  Klik hier voor meer info.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS