“Trop” is té veel! De maat is vol!

Actieplan VSOA Onderwijs

18 mei 2016 – Wanneer “trop” té veel wordt, dan is de maat vol! Langer werken voor minder pensioen, het afschaffen van de loopbaanonderbreking, geen uitzicht op werkbaar werk, aanhoudende en verpletterende besparingen in onderwijs… Zowel de federale als de Vlaamse regering torpederen de loopbanen van het overheids- en onderwijspersoneel. Hier verneem je alles over de geplande acties.

VSOA ROEPT OP OM TE BETOGEN OP 24 MEI !

18 mei 2016 - VSOA kiest ervoor om nadrukkelijk aanwezig te zijn als openbare sector, in de betoging van 24 mei. De vakorganisaties van de privésector stellen duidelijk: "De maat is vol", meteen het thema van de nationale betoging van 24 mei waaraan het VSOA - zijn volledige steun verleent.

Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs schrijft brief aan Minister-president Bourgeois

18 mei 2016 - Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs vraagt in een brief aan Minister-president Bourgeois om naar premier Michel te gaan... Wij willen dat Geert Bourgeois het voorstel van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront gaat verdedigen. Dat voorstel houdt in dat er inderdaad geen pensioenverlies zal zijn! De brief kan u hier lezen.

 

Het VSOA hekelt desinformatie en zet de puntjes op de i !

17 mei 2016 – PERSBERICHT - Een vakbond beschuldigt het VSOA ervan de stakingspiketten te zullen aanpakken die de spoorbonden zullen in plaats stellen tijdens de algemene staking van 24 juni. Niets is minder waar! Het VSOA ontkent dan ook met klem deze uitspraken.

Deelnemers aan het Onderwijsfestival worden door onderwijsvakbonden verwelkomd

Onderwijsfestival 13 mei 2016

12 mei 2016 – Morgen, 13 mei, vindt in het Vlaams parlement het Onderwijsfestival plaats. De onderwijsvakbonden zullen de deelnemers van harte verwelkomen en hen tegelijkertijd op de hoogte brengen van de ongerustheid én de verontwaardiging inzake de aangekondigde pensioenmaatregelen.

VERPLEEGKUNDE: een beroep met toekomst!

Reactienota AUVB-campagne

4 mei 2016 – Aan de ministers Crevits, De Block, Vandeurzen, en de heren Decat en Koninckx werd vandaag de ‘rijk en gevarieerd’ onderschreven reactienota bezorgd. Deze nota werd opgemaakt naar aanleiding van de recente campagne van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (“Verpleegkunde: vergane glorie of beroep met toekomst”).

Veldslag rond pensioenen begint nog maar pas!

29 april 2016 - Voor het VSOA is het frustrerend vast te stellen dat we altijd al gelijk gehad hebben. De besparingen die jaar na jaar herhaald werden, hebben geleid tot een schrijnend tekort aan middelen en aan personeel. Deze tekorten hebben het werk van dit personeel enorm bemoeilijkt en hebben zijn mogelijkheden te anticiperen en te reageren aangetast.

Gemeenschappelijke actie openbare sector in de maak tegen begin juni

29 april 2016 – De regering heeft bij haar jongste begrotingsconclaaf een aantal negatieve beslissingen bekend gemaakt tegenover het overheidspersoneel. De komende dagen zal het gemeenschappelijk vakbondsfront ook schikkingen treffen met het oog op een gemeenschappelijke actie van het overheidspersoneel begin juni.

VSOA dient geen algemene stakingsaanzegging in

18 april 2016 - Het VSOA zal geen algemene stakingsaanzegging indienen in de openbare sector voor 26 april 2016. Dit neemt evenwel de mogelijkheid niet weg dat er gerichte acties of stakingen kunnen ontstaan binnen welbepaalde sectoren.

300-tal vakbondsmensen protesteren tegen de pensioenmaatregelen voor ambtenaren

Verslag van de ontmoeting met de minister van Pensioenen

13 april 2016 - Het VSOA, en de twee andere overheidsvakbonden voerden actie aan het kabinet van minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR). Met 300 militanten protesteerden ze tegen de aangekondigde maatregelen en hervormingen voor de pensioenen door de Federale Regering.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS