Voordelenbrochure 2018

Voordelen VSOA 2018

15 januari 2018 - Elk jaar brengt het VSOA een bijzondere editie uit van haar uitgave “Argument”. U vindt in deze brochure een overzicht van onze voordelen. Bekijk ze aandachtig en maak uw keuze. Veel leesplezier.
 

LOP & DIVERSITEIT

• Nieuwsbrief januari 2018

15 januari 2018 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van januari staat online.
 

Pro rechtvaardig pensioenbeleid; contra onrechtvaardigde maatregelen

Nationale betoging

19 december 2017 - Op 19 december trok het VSOA-Onderwijs de straat op voor een rechtvaardig pensioenbeleid en tegen de onrechtvaardige beslissingen en maatregelen inzake de pensioenen die door deze regering al van bij haar start zijn genomen. Wij riepen daarvoor op tijdens de nationale betoging die door Brussel trok.
 

Het Grote Tijdsonderzoek! Jij doet toch ook mee...

Online vanaf 22 januari

8 januari 2018 -  Minister Crevits’ voorgestelde financieringswijze – het optrekken van de prestatienoemer – om een loopbaanpact te bekostigen was totaal onaanvaardbaar... De minister stemde daarop in met het laten uitvoeren van een studie taakbelasting. Vanaf 15 januari kan je meedoen aan Het Grote Tijdsonderzoek.

STOP het onrechtvaardig pensioenbeleid!

Nationale betoging 19 december 2017

11 december 2017 – Al van bij het aantreden van deze regering verzet het VSOA zich uitdrukkelijk tegen de zeer onrechtvaardige beslissingen in het pensioenbeleid die ze neemt. Er werd daarbij voluit ingezet op en voorrang gegeven aan een correct overleg... Klaarblijkelijk klinken onze argumenten niet duidelijk en luid genoeg... Het VSOA-Onderwijs roept op tot deelname aan de betoging. De pensioenkwestie raakt immers ook het onderwijspersoneel zeer hard!

Oplossing voor personeelsleden na actie aan kabinet Bacquelaine

Centra voor de Basiseducatie

30 november 2017 – Op 7 november voerden personeelsleden van de Centra voor de Basiseducatie actie aan het kabinet van minister van Pensioenen Bacquelaine. De actie was gericht tegen diens wetsontwerp dat tot gevolg zou hebben, dat men maandelijks 200 euro aan pensioen dreigde te mislopen en dit ondanks eerder gedane beloftes. Er is nu een oplossing...

VSOA-themacongres

“Statutaire tewerkstelling in het openbaar ambt op de helling”

30 november 2017 - Op 28 november 2017 hield het VSOA zijn congres over het gevaar van de contractualisering van het openbaar ambt, aangekondigd in het zomerakkoord van regering-Michel.

De Sociale dienst van het GO! zoekt een administratief medewerker

Vacature

27 november 2017 - De Sociale Dienst heeft tot doel om het welzijn te bevorderen van de personeelsleden van het GO! door morele en financiële steun te bieden zowel in het beroeps- als in het privéleven.
De Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO! zoekt een administratieve medewerker voor onmiddellijke indiensttreding via detachering.

Ledenvoordelen - exclusief aanbod Actel

Exclusieve autoverzekering gezocht. En gevonden!

27 november 2017 - Als lid van het VSOA geniet u van exclusieve voorwaarden. Bereken tussen  05.10.2017 en 31.12.2017 uw premie en ontvang een ‘Win for Life’ biljet! Aarzel dus zeker niet en bel 0800/23 230 voor een vrijblijvende, gepersonaliseerde offerte.

Eindejaarstoelage 2017

23 november 2017 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 22 december 2017 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort. Net als in 2016 zullen vast benoemde personeelsleden bovenop de eindejaarstoelage 2017 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2017. Ook het salaris voor de maand december wordt op de laatste werkdag van die maand gestort.
 

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS