Vakbonden vragen verhoging van koopkracht voor het onderwijspersoneel (bij onderhandelingen over nieuwe Vlaamse onderwijs-cao)

Start onderhandelingen nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019)

14 november 2017 - Op 4 juli 2017 kreeg minister van Onderwijs, Hilde Crevits, het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao overhandigd. De minister formuleerde een voorstel van kader waarbinnen de onderhandelingen kunnen gebeuren.  De onderwijsvakbonden zijn bereid aan de tafel plaats te nemen, omdat zij van mening zijn dat het voorstel een basis kan vormen voor onderhandelingen.

VSOA-Onderwijs-kantoor gesloten op 17 november 2017

14 november 2017 -  Wegens een interne nascholing van het personeel zijn onze kantoren op vrijdag 17 november gesloten. Ook de Serviceline is die dag niet bereikbaar. Vanaf maandag 20 november staan wij weer tot uw dienst.

Engagement van minister Bacquelaine om naar oplossing te zoeken

Personeel Basiseducatie voert actie

7 november 2017 – Op dinsdagmorgen 7 november voerden personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie actie aan het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Hun actie was gericht tegen diens wetsontwerp dat tot gevolg heeft, dat men maandelijks 200 euro aan pensioen dreigt te mislopen en dit ondanks eerder gedane beloftes.

 

Grootste onderwijshervorming van voorbije twintig jaar heeft pas kans op slagen wanneer de tijd er rijp voor is...

27 oktober 2017 - Het grote eindtermendebat heeft uiteindelijk - na drie jaar – een akkoord opgeleverd. Waar men met het met veel ophef aangekondigd debat alvast niet is in geslaagd, is het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak over de partijgrenzen heen. Nochtans was dit één van de streefdoelen...

 

“VSOA juicht niet voorbarig : dossier moet nog ten gronde besproken in de overlegorganen”

De zware beroepen bij de openbare diensten – stand van zaken

27 oktober 2017 - Het overleg over zwaar werk op het nationaal pensioencomité heeft uiteindelijk geleid tot een “oriëntatienota” voor het openbaar ambt. Voor wat de ambtenaren betreft, zullen de vier criteria in rekening kunnen genomen worden om de penibiliteit van het beroep te bepalen. 

Nodig een gevluchte auteur uit voor een lezing

26 oktober 2017 - PEN Vlaanderen is een internationale organisatie van schrijvers en journalisten die opkomen tegen vervolging van auteurs wereldwijd. Ze hebben momenteel een project lopen waarbij scholen, bibliotheken of culturele verenigingen gevluchte schrijvers kunnen uitnodigen voor een lezing.

Ondertekenen memorandum ICT-coördinator

Voor iedere leerkracht

19 oktober 2017 - Eind oktober gaat een delegatie ICT-coördinatoren een gesprek aan met Hilde Crevits. Vanuit deze kerngroep wordt gevraagd om zoveel mogelijk het memorandum te laten ondertekenen door leerkrachten van alle scholen.

 

LOP & DIVERSITEIT

• Nieuwsbrief oktober 2017

19 oktober 2017 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van oktober staat online.

 

Studiedag “OKANS” – 21 november 2017 - Brussel

Save the date

19 oktober 2017 - Op dinsdag 21 november 2017 vindt er een studiedag plaats over de toekomst van het onthaalonderwijs in het basis- en secundair onderwijs. De studiedag biedt via inspiratiesessies ook ruimte voor praktijkervaringen, professionalisering en netwerking.

 

IQ-testen bij kansarme kinderen

IQ-testen

13 oktober 2017 -  Om na te gaan of het gelijke onderwijskansenbeleid van de overheid haar doel bereikt, wil N-VA  parlementslid Koen Daniëls het IQ van scholieren meten. Het overheidsbeleid duwt almaar meer mensen in armoede. Het is dan ook cynisch, om niet te zeggen de schaamte voorbij, dat men het idee durft te opperen dat IQ-testen soelaas zouden brengen.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS