VSOA Onderwijs schoolkalender 2016-2017

19 augustus 2016 -  Gewoontegetrouw ontvangen al onze leden samen met de septembereditie van Argument een handige schooljaarkalender in pocket- én in A4-formaat. De VSOA Onderwijs A4-schoolkalender kan je echter nu al downloaden.

Zomervakantie 2016

Dienstverlening

2 juli 2016 - Het VSOA Onderwijs wenst u een aangename en vooral deugddoende vakantie. Van 18 juli tot en met 24 juli gaan onze medewerkers er even tussenuit en zal het secretariaat van het VSOA Onderwijs gesloten zijn.

Uitgestelde bezoldiging en recht op werkloosheidsuitkering

Einde tijdelijke aanstelling bepaalde duur op 30 juni

2 juli 2016 - Een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur eindigt altijd op 30 juni. Men ontvangt dan een formulier C4-Onderwijs  (Afdankingsbewijs).

 

Nieuw reglement voor het ATP personeel Universiteit Gent

UGent

2 juli 2016 - Op 1 juli is de Raad van Bestuur van de UGent akkoord gegaan met een nieuw ATP-reglement en een nieuwe manier van werken voor contractuelen met arbeidscontracten voor het ATP. Hiermee wordt een oplossing geboden aan een groot aantal problemen die wij als VSOA Onderwijs al jaren aanklagen.

Uitgestelde bezoldiging bij vaste benoeming op 1 juli

2 juli 2016 - Tijdelijke personeelsleden wiens opdracht eindigt op 30 juni maken aanspraak op een uitgestelde bezoldiging tijdens juli en augustus (zomervakantie). Wie echter op 1 juli 2016 vast wordt benoemd, zal als vast benoemde tijdens de maanden juli en augustus worden betaald; weliswaar op die voorwaarde dat de verwerking van die vaste benoeming nog in juni 2016 kon gebeuren.

 

Invoering Vlaams zorgkrediet

21 juni 2016 – Op vrijdag 17 juni hechtte de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit dat de invoering van het Vlaams zorgkrediet mogelijk maakt. Onder voorbehoud van een positief advies van de Raad van State zal dit van start gaan op 2 september 2016.

Sociale verkiezingen aan de VUB

18 juni 2016 - Dit academiejaar gaat er aan de VUB niet alleen een nieuwe rector aan de slag; ook voor de vakbondsafgevaardigden breekt er een nieuwe mandaatperiode aan. Tussen 9 en 22 mei dit jaar werden er immers sociale verkiezingen georganiseerd;  ook in het vrij onderwijs konden de werknemers van verschillende instellingen hun personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité preventie rechtstreeks verkiezen.

Onderwijsvakbonden zorgen zelf voor een waardig alternatief

Werkbaar werk

9 juni 2016 - De Vlaamse regering vindt het “Vlaams zorgkrediet” een waardig alternatief voor het afschaffen van de gewone vorm van loopbaanonderbreking. Het VSOA Onderwijs is het daarmee niet eens, want “zorg voor zichzelf” blijkt daardoor niet langer mogelijk. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs zorgde zelf voor een alternatief:  het onderwijspersoneel krijgt daarmee recht op onbezoldigd verlof en een deugdelijke eindeloopbaanregeling.

Schoolverlaters en Starters in het onderwijs

Brochure

8 juni 2016 - Je bent jong en je wil als leerkracht aan de slag of je bent niet meer zo jong en toch ambieer je een job in het onderwijs… Aan de hand van deze brochure wil het VSOA Onderwijs iedereen die een baan zoekt in het onderwijs op een overzichtelijke en vraaggestuurde manier laten kennismaken met het Vlaams onderwijslandschap.

 

Kandideren voor Tijdelijke aanstelling en Tijdelijke aanstelling doorlopende duur

8 juni 2016 - Personeelsleden die willen kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur of voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD), doen er goed aan rekening te houden met de voorschriften en reglementeringen van de overheid en die van hun inrichtende macht. Zeker de indieningsdatum (vóór 15 juni 2016) van uw kandidatuur en de manier van versturen (per aangetekende brief of via het internet) dienen nauwgezet nageleefd te worden. Zo niet bestaat de kans dat uw kandidaatstelling ongeldig wordt verklaard.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS