30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact

Conferentie onderwijs in Vlaanderen

21 september 2018 - Het Vlaamse onderwijs staat voor grote uitdagingen. Het interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) organiseert een conferentie over de toekomst van het Vlaamse onderwijs op 22 en vrijdag 23 november 2018.

Ziek zijn is geen keuze

Betoging in Brussel op 28 september 2018

19 september 2018 - De regering besliste hardvochtig om het ziektekapitaal voor het federaal openbaar ambt en de gelijkaardige stelsels voor bijzondere korpsen vanaf 1 januari 2019 af te schaffen. Vooral langdurig en zwaar zieken zullen de rekening betalen. De onderwijssector is tot op vandaag nog niet gevat door de bovenstaande maatregelen die de federale regering heeft aangekondigd. Toch is het VSOA-Onderwijs solidair met de collega’s federale ambtenaren...

In het basis- en secundair onderwijs wordt gemiddeld een halve dag per week te veel gewerkt

Onderzoek tijdsbesteding leerkrachten

19 september 2018 – De resultaten van het “Grote Tijdsonderzoek in het Vlaamse leerplichtonderwijs”, een studie uitgevoerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, zijn bekend.  Het onderzoek toont aan dat leerkrachten té veel uren werken; op school én thuis ‘s avonds, in de weekends én tijdens de vakanties en dit het hele kalenderjaar door!

Resultaten grootste onderzoek ooit naar tijdsbesteding leerkrachten bekend

Onderzoek tijdsbesteding leerkrachten

19 september 2018 – Vandaag werden tijdens een persmoment de resultaten van het “Grote Tijdsonderzoek in het Vlaamse leerplichtonderwijs” voorgesteld. Aan de bevraging, uitgevoerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, namen in totaal bijna 9600 leerkrachten deel. Het is daarmee het grootste onderzoek naar de tijdsbesteding van leerkrachten dat ooit is gevoerd.

Vakbondsfront in actie op 28 september

Ziek zijn is geen keuze!

11 september 2018 – De regering besliste hardvochtig om het ziektekapitaal voor het federaal openbaar ambt vanaf 1 januari 2019 af te schaffen. Vooral langdurig en zwaar zieken zullen de rekening betalen. Ziek zijn is geen keuze en ziektedagen zijn geen verlof. Dat leggen we graag uit aan de ministers Vandeput en Jambon. Op 28 september aanstaande verenigen we onze krachten en onze stem met een sterke mobilisatie in Brussel en trekken we bij deze ministers aan de alarmbel.

Leerplichtverlaging is niet aan de orde 2.0

5 september 2018 - SP.a trekt bij de start van het nieuwe schooljaar nieuwe registers open met haar wetsvoorstel tot een leerplichtverlaging vanaf 3 jaar. Ze volgen daarmee een modetrend binnen de politiek die al een tijdje sluimert.

Much too little, and also too late

GO! Begeleiding startende leerkrachten

30 augustus 2018 - Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) wil vanaf het komend schooljaar aan startende leerkrachten intensieve begeleiding aanbieden. “De situatie in Vlaanderen dreigt penibel te worden”, geeft de afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck als reden daarvoor. Dat stond te lezen in De Morgen van 30 augustus. Een lovenswaardige poging, maar té laat én ook té weinig…
 

Leerplichtverlaging is niet aan de orde

Vroeger naar school of toch niet?

30 augustus 2018 - Een leerplichtverlaging is pas zinvol, wanneer de huidige situatie aan twee voorwaarden voldoet: een significant aantal kinderen (leeftijd 2,5) met een lage SES en/of allochtone afkomst moet niet naar school gaan en de slaagkansen van de kinderen uit de doelgroep die wèl naar school gaan, moeten deze van meer gegoede kinderen evenaren.
 

Oproep kandidaten voor verkiezing mandaten voorzitter en ondervoorzitter van de afdeling Oost-Vlaanderen

VERKIEZINGEN AFDELING Oost-Vlaanderen

30 augustus 2018 - Conform het Reglement van Inwendige Orde (RIO) van de Groep Onderwijs van het VSOA worden er verkiezingen gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de afdeling Oost-Vlaanderen.

VSOA Onderwijs schoolkalender 2018-2019

22 augustus 2018 -  Naar jaarlijkse gewoonte ontvangen al onze leden samen met de september-editie van Argument een handige schooljaarkalender in pocket- én in A4-formaat. De VSOA Onderwijs A4-schoolkalender kan je echter nu al downloaden.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS