VACATURE bij FOPEM voor LEERPLANMAKER BASISONDERWIJS

23 mei 2017 - Om de leerplannen van FOPEM te schrijven en te implementeren werft FOPEM een medewerker aan. Deze medewerker werkt nauw samen met een werkgroep en de pedagogische medewerkers van FOPEM.

Uitstel inwerkingtreding van de wet rond de regularisatie van studiejaren

Mededeling van de Federale Pensioendienst

22 mei 2017 -  De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft een belangenconflict ingeroepen met het Federale Parlement inzake het wetsontwerp rond het afkopen van de studiejaren. De bespreking van dit ontwerp is opgeschort voor minimum 120 dagen.

Reactie na het beëindigen van het overleg over het ondersteuningsmodel

Persmededeling Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs

18 mei 2017 - Minister Crevits, de vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden en van de onderwijsverstrekkers hebben de voorbije weken intens overleg gepleegd over de personeelsgevolgen bij de uitrol van het nieuwe ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet. U leest hier de Persmededeling Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs.

Syndicale premie referentiejaar 2016

REMINDER

17 mei 2017 - De uiterste datum voor het indienen van het aanvraagformulier voor de syndicale premie is 30 juni 2017. Formulier nog niet ingediend? Doe het vandaag nog!

 

M-decreet: Ondersteuningsmodel

Persbericht

18 mei 2017 - Het overleg tussen minister Crevits en de onderwijsvakbonden en onderwijsverstrekkers en dit naar aanleiding van de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet, is afgerond.  Een aantal voorstellen zijn positief, maar de mogelijke personeelsverschuivingen blijven het VSOA Onderwijs zorgen baren. De verdeelsleutel van het budget is dan ook onaanvaardbaar.

Enquête over de impact van partnergeweld op de werkomgeving

17 mei 2017 - Partnergeweld is een belangrijk maatschappelijk probleem en wie het meemaakt, ondervindt hiervan ook gevolgen op het werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen doet dan ook een oproep aan alle werknemers, ook al maakten ze zelf geen partnergeweld mee, om volledig anoniem aan de enquête deel te nemen

VSOA Voordelen Koopcentrale

Mededeling

17 mei 2017 - De verdere samenwerking met De Koopcentrale is onduidelijk. Bijgevolg wordt het aangeboden voordeel tijdelijk geschrapt. Zodra we meer weten, informeren we onze leden.

Investeren in werkingsmiddelen, maar ook in het onderwijspersoneel!

Opiniestuk

16 mei 2017 – Er is geen enkele actor uit het onderwijsveld zelf, noch uit de politiek en evenmin geen enkele burger die het maatschappelijk belang van ons onderwijs, van basis- tot hoger onderwijs, niet erkent... Toch krijgt onderwijs niet waar het recht op heeft, want bij elke besparingsronde, Vlaams of federaal, worden, naast het onderwijspersoneel, ook de onderwijsinstellingen geviseerd.

Uitbetaling vakantiegeld op 24 mei

Vakantiegeld 2017

15 mei 2017 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald en die in 2016 (referentiejaar) aan de slag waren in het onderwijs krijgen op 24 mei 2017 hun vakantiegeld op de rekening gestort.

Kantoren gesloten op 12 mei 2017

10 mei 2017 - Op 12 mei 2017 vindt de Commissie Syndicale vorming afgevaardigden en de Commissie Onderwijs- en vormingsbeleid plaats. Op die dag is ons kantoor gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Ook de Serviceline is die dag telefonisch niet bereikbaar.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS