Openbare diensten en dus ook onderwijs zijn een waardevolle investering

Militantenconcentratie Waver

7 oktober 2016 – Het gemeenschappelijk front van de openbare sector betoogde vandaag 7 oktober in Waver, de stad van de eerste minister. Ook het VSOA Onderwijs liet zijn stem horen in het radionieuws en deze woorden werden kracht bijgezet tijdens het middagjournaal op één.

Openbare sector geen variabele om begroting sluitend te maken

Manifestatie 29 september

29 september 2016 - Volgens de politie waren er 45.000 deelnemers aanwezig, maar wij menen er 65.000 te hebben geteld. Hoe dan ook, deze manifestatie was opnieuw een succes! Het VSOA-team dankt alle aanwezigen van harte voor hun engagement en deelname aan de betoging van vandaag.

5 oktober 2016: Internationale dag van de Leerkracht

Omdat investeren in kwaliteitsvol onderwijs een must is!

26 september 2016 - Investeren in kwaliteitsvol onderwijs waarborgt het maatschappelijk welzijn en de menselijke ontplooiing van elk individu. Daarom is blijvend en gericht investeren in goed onderwijs een must, omdat kwaliteitsvol onderwijs de motor is van een maatschappij in beweging.

 

Vraag naar een beheersbare, afgebakende en werkbare opdracht in het onderwijs

Brief aan minister Crevits

27 september 2016 – Vandaag, 27 september 2016, nodigde minister van Onderwijs Crevits het GO!,   de koepels van inrichtende machten en de onderwijsvakbonden uit om het loopbaandebat opnieuw op te starten. Naar aanleiding daarvan maakte het gemeenschappelijk vakbondsfront Onderwijs een brief over aan de minister.

 

Wij laten ons niet vangen: Werknemers en sociaal verzekerden zijn geen Pokémons

Betoging 29/09/2016

20 september 2016 - We laten ons niet vangen door misleidende beloftes en loze praatjes zoals ‘netto meer verdienen’ of ‘flexibeler werken’. In de feiten nadien wordt de ‘schone schijn politiek’ van regering Michel alsmaar meer duidelijk.

LOP & DIVERSITEIT

Nieuwsbrief september 2016

12 september 2016 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van september staat online.

 

Speciaal voordeel voor onze leden

12 september 2016 – Bij het VSOA Onderwijs zit je goed; ook als het om speciale voordelen gaat…

Een goede start!

Aanvragen loopbaanonderbreking

Belangrijke mededeling RVA

31 augustus 2016 – Niet alle onderwijspersoneelsleden die nog gebruikt hebben gemaakt van de mogelijkheid om op 1 september in te stappen in het oude systeem van loopbaanonderbreking kregen van de RVA daarvan een bevestiging en dit als gevolg van het groot aantal aanvragen.

 

Een belangrijke stap gezet in de problematiek van de zware beroepen

Dossier pensioenen

31 augustus 2016 -  De sociale partners hebben binnen het Nationaal Pensioencomité een tussentijds verslag van de besprekingen rond zware beroepen goedgekeurd. Het VSOA verheugt zich dat deze eerste moeilijke stap is gezet.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS