Sociale verkiezingen aan de VUB

18 juni 2016 - Dit academiejaar gaat er aan de VUB niet alleen een nieuwe rector aan de slag; ook voor de vakbondsafgevaardigden breekt er een nieuwe mandaatperiode aan. Tussen 9 en 22 mei dit jaar werden er immers sociale verkiezingen georganiseerd;  ook in het vrij onderwijs konden de werknemers van verschillende instellingen hun personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité preventie rechtstreeks verkiezen.

Onderwijsvakbonden zorgen zelf voor een waardig alternatief

Werkbaar werk

9 juni 2016 - De Vlaamse regering vindt het “Vlaams zorgkrediet” een waardig alternatief voor het afschaffen van de gewone vorm van loopbaanonderbreking. Het VSOA Onderwijs is het daarmee niet eens, want “zorg voor zichzelf” blijkt daardoor niet langer mogelijk. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs zorgde zelf voor een alternatief:  het onderwijspersoneel krijgt daarmee recht op onbezoldigd verlof en een deugdelijke eindeloopbaanregeling.

Schoolverlaters en Starters in het onderwijs

Brochure

8 juni 2016 - Je bent jong en je wil als leerkracht aan de slag of je bent niet meer zo jong en toch ambieer je een job in het onderwijs… Aan de hand van deze brochure wil het VSOA Onderwijs iedereen die een baan zoekt in het onderwijs op een overzichtelijke en vraaggestuurde manier laten kennismaken met het Vlaams onderwijslandschap.

 

Kandideren voor Tijdelijke aanstelling en Tijdelijke aanstelling doorlopende duur

8 juni 2016 - Personeelsleden die willen kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur of voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD), doen er goed aan rekening te houden met de voorschriften en reglementeringen van de overheid en die van hun inrichtende macht. Zeker de indieningsdatum (vóór 15 juni 2016) van uw kandidatuur en de manier van versturen (per aangetekende brief of via het internet) dienen nauwgezet nageleefd te worden. Zo niet bestaat de kans dat uw kandidaatstelling ongeldig wordt verklaard.

Het VSOA zegt stop tegen de voortdurende regeringsaanvallen op de ambtenaren!

30 mei 2016 - Tijdens het laatste begrotingsconclaaf nam de regering een aantal beslissingen die ingaan tegen de belangen van het overheidspersoneel. Nog maar eens blinde besparingen!

“Trop” is té veel! De maat is vol!

Actieplan VSOA Onderwijs - UPDATE -

30 mei 2016 – Wanneer “trop” té veel wordt, dan is de maat vol! Langer werken voor minder pensioen, het afschaffen van de loopbaanonderbreking, geen uitzicht op werkbaar werk, aanhoudende en verpletterende besparingen in onderwijs… Zowel de federale als de Vlaamse regering torpederen de loopbanen van het overheids- en onderwijspersoneel. Hier verneem je alles over de geplande acties.

Het VSOA roept niet op tot algemene staking in de openbare diensten

31 mei : Gemiste kans !

27 mei 2016 – PERSBERICHT - De vakbonden van het overheidspersoneel hadden beslist om op 31 mei in Brussel een massabetoging te houden tegen de maatregelen die de regeringen hebben genomen ten nadele van de overheidsdiensten. Het VSOA had zich volmondig achter deze aanpak geschaard.

“Trop” is té veel! De maat is vol!

Actieplan VSOA Onderwijs - Update -

25 mei 2016 – Wanneer “trop” té veel wordt, dan is de maat vol! Langer werken voor minder pensioen, het afschaffen van de loopbaanonderbreking, geen uitzicht op werkbaar werk, aanhoudende en verpletterende besparingen in onderwijs… Zowel de federale als de Vlaamse regering torpederen de loopbanen van het overheids- en onderwijspersoneel. Hier verneem je alles over de geplande acties.

60.000 betogers door de straten van Brussel voor meer rechtvaardigheid

24 mei 2016 - 60.000 mensen stapten vandaag mee door Brussel voor sociale en fiscale rechtvaardigheid en tegen het onevenwichtig beleid van de regering.

“Bourgeois naar Michel”

Petitie Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs

23 mei 2016 – Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs vroeg in een brief aan Minister-president Bourgeois om naar premier Michel te gaan om daar het voorstel van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront - dat er inderdaad geen pensioenverlies zal zijn -  te gaan  verdedigen! Ondersteun jij ook de vraag van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs; onderschrijf dan onze petitie.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS