Wetenschappelijke bevindingen raken (maar) niet tot op de klasvloer!

Startdag VLOR: Diversiteit en identiteit in de klas

22 september 2017 - Woensdag, 20 september namen 280 VLOR-leden en beleidsmakers deel aan de startdag van de Vlaamse Onderwijsraad in het Vlaamse Parlement. Thema van de dag was diversiteit en identiteit in de klas. Diverse sprekers en wetenschappers kregen er het woord.

Het VSOA geeft voorrang aan een constructieve dialoog en niet aan een steriele confrontatie

Met het zomerakkoord zien we de intentie van de regering om het federaal openbaar ambt te privatiseren. Een reactie kan niet uitblijven. Het VSOA heeft deze ontmantelingspolitiek van de regering, louter uit een budgettair oogpunt en zonder rekening te houden met de noden van de burgers, al meermaals aangeklaagd. Het VSOA vraagt bij hoogdringendheid een onderhoud met de Eerste minister. Het VSOA pleit voor een echte dialoog met de regering om een steriele confrontatie te vermijden.

VSOA Onderwijs Nieuwsbrief

Editie september 2017

31 augustus 2017 - De VSOA Onderwijs Nieuwsbrief editie september werd vandaag verstuurd. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Nog niet ingeschreven op onze Nieuwsbrief?
Klik hier om in te schrijven.
 

VSOA Onderwijs schoolkalender 2017-2018

29 augustus 2017 -  Gewoontegetrouw ontvangen al onze leden samen met de september-editie van Argument een handige schooljaarkalender in pocket- én in A4-formaat. De VSOA Onderwijs A4-schoolkalender kan je echter nu al downloaden.

"Een schot voor de boeg van de Vlaamse regering"

Lerarenloopbaan

28 augustus 2017 – BELGA – Samen met andere onderwijsvakbonden zal het VSOA Onderwijs  vrijdag op de eerste schooldag in het Vlaams-Brabantse Halle kleine meetlatjes aan de scholieren en hun ouders uitdelen. Het gaat om een ludieke actie om nog eens in de verf te zetten, dat er dringend meer middelen nodig zijn voor het onderwijs.

Wijziging aanvraagformulieren thematische loopbaanonderbrekingen

28 augustus 2017 - Tot het voorbije schooljaar kon men bij de RVA een thematische loopbaanonderbreking aanvragen via één en hetzelfde formulier. De RVA heeft dit formulier C61-SV echter afgeschaft en vervangen door een afzonderlijk formulier per thematische loopbaanonderbreking.

Investeren in lesmateriaal; niet de taak van het onderwijspersoneel

24 augustus 2017 - Door de besparingsdrift van deze Vlaamse regering kampen de basisscholen met een steeds nijpender tekort aan werkingsmiddelen. Vooral in de basisscholen moet het onderwijzend personeel allerlei taken uitvoeren om de “werkingsmiddelenkas te spijzen”.

 

Meer koopkracht voor al het onderwijspersoneel

Eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019)

4 juli 2017 – Vandaag 4 juli 2017 werd het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao door de onderwijsvakbonden overhandigd aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Aangezien de vorige lineaire loonsverhoging al dateert van in 2003 en wij de mening toegedaan zijn dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven, werd er prioritair ingezet op een verhoging van de koopkracht voor alle personeelsleden.

Ondersteuningsnetwerken van start vanaf 1 september 2017

3 juli 2017 – Sedert de invoering van het M-decreet lopen meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften school in het gewoon onderwijs. Voor hen worden met ingang van 1 september 2017 ondersteuningsnetwerken ingevoerd. Deze moeten zorgen voor de nodige ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en ook support bieden aan de leerkrachten en teams van leerkrachten die met deze leerlingen werken. Wij geven tekst en meer uitleg.

1 halftijds directeur basisonderwijs (M/V)

Gemeente Bertem

3 juli 2017 - De gemeente Bertem zoekt voor tijdelijke indiensttreding: 1 halftijds directeur basisonderwijs (M/V)  met aanleg van een wervingsreserve, geldig voor drie jaar.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS