Voortaan pensioenraming met of zonder volledige regularisatie studieperioden mogelijk

Mypension.be

8 maart 2018 – Voor een pensioenraming met of zonder volledige studieregularisatie kunnen ambtenaren die nog altijd actief zijn en een bonificeerbaar diploma hebben dat nog niet voor 100 % verworven is, terecht op de website van mypension.be

Leerkracht mooiste beroep ter wereld, maar té zwaar om te dragen

Zware beroepen

7 maart 2018 - Is het beroep van leerkracht zwaar of niet? Het maatschappelijk debat daarover wordt nog maar al te vaak té eenzijdig gevoerd. Onderwijsmensen hebben toch een “mooie job”. Ja, maar...

VSOA-Onderwijs legt werfreserve aan voor vacature Secretaris

7 maart 2018 – Als secretaris van het VSOA-Onderwijs verdedig je de rechten van onze leden en verleen je hen bijstand; met raad én daad! Je doet dit op de werkvloer én aan de onderhandelingstafel. Misschien ben jij wel de persoon die wij zoeken...

VSOA-Onderwijs tevreden met verhoging koopkracht en werkzekerheid

Onderhandelingen nieuwe onderwijscao afgerond

23 februari 2018 –Vlaams minister van Onderwijs Crevits, de vakorganisaties en de werkgevers bereikten vandaag een voorakkoord in het kader van de nieuwe onderwijscao XI.  Het VSOA-Onderwijs is tevreden met de verhoging van de koopkracht voor al het onderwijspersoneel én met de maatregelen die meer werkzekerheid voor startende leerkrachten moeten bieden. Desalniettemin mag deze onderwijscao niet worden gezien als een “miniloopbaanpact”.

Algemene staking zware beroepen is voorbarig

VSOA roept op om aan de onderhandelingstafel te gaan

7 februari 2018 - De socialistische vakbond ACOD kondigde een algemene staking aan op 27 februari tegen het wetsontwerp zware beroepen van minister Bacquelaine. Het wetsontwerp werd evenwel niet aan de ministerraad voorgelegd in december, maar verscheen plots op sociale media en creëerde zo een golf van reacties. 

Rapport opstart ondersteuningsnetwerken

Ondersteuningsmodel

19 januari 2018 - Het rapport over de opstart van de ondersteuningsnetwerken kwam er op vraag van het Vlaams Parlement en dit via haar resolutie van 5 juli 2017. Het zesde zintuig van de parlementsleden die om het rapport vroegen, zal hen toen al ingegeven hebben, dat de invoering van de ondersteuningsnetwerken wel eens minder vlot zou kunnen verlopen dan gehoopt en gedacht.

Ombudsman adviseert om Vlaams zorgkrediet digitaal aan te vragen

Aanvraag zorgkrediet

19 januari 2018 - Wie een aanvraag wil doen voor het Vlaams zorgkrediet, doet dat best digitaal. De verwerkingstermijn voor de papieren aanvragen loopt namelijk stevig op.

 

Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Vlaamse syndicale premie referentiejaar 2017

19 januari  2018 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.  

Nood aan werkbaar werk is acuut

Ziekteverzuimrapport 2016

18 januari 2018 - Het rapport “Ziekteverzuim 2016 Vlaams onderwijspersoneel” kreeg opnieuw riant aandacht in de Vlaamse pers. Terecht, want niet alleen de cijfers, maar vooral de oorzaken voor alweer een toename van het ziekteverzuim zijn meer dan zorgwekkend. Het zijn in hoofdzaak “psychosociale aandoeningen” zoals stress, depressie en burn-out die het ziekteverzuimpercentage de hoogte injagen.

Kennis vergaren vergt inspanningen

De kerntaak van een leraar

18 januari 2018 – “Door kinderen niet te leren dat kennis vergaren inspanningen vergt, creëer je, in een samenleving waar de toegang tot onderwijs nog nooit zo laagdrempelig was, kinderen die simpelweg niet capabel zijn dat onderwijs met vrucht te voltooien.” Dat stelt Sara De Mulder, stafmedewerker van het VSOA-Onderwijs, in haar kanttekeningen bij het opiniestuk van Stijn Van Hamme in Knack van 16 januari.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS