Werkbaar werk; een belofte die minister Crevits nooit heeft kunnen waarmaken

Ziekteverzuimrapport 2017

17 januari 2019 - Het rapport “Ziekteverzuim 2017 Vlaams onderwijspersoneel” krijgt opnieuw riant aandacht. Terecht, want niet alleen de cijfers, maar vooral de oorzaken - in hoofdzaak “psychosociale aandoeningen” zoals stress, depressie en burn-out - voor alweer een weliswaar lichte toename van het ziekteverzuim zijn meer dan zorgwekkend. De belofte voor meer werkbaar werk van minister Crevits bij aanvang van haar legislatuur heeft ze nooit kunnen waarmaken...

Aanneembaar voor het pensioen?

Zorgkrediet en Verlof voor verminderde prestaties

20 december 2018 - Of de volledige periodes in het kader van het verlof voor verminderde prestaties (VVP) en het langdurig verlof voor verminderde prestaties omwille van medische redenen (LVVPMR) zullen meetellen voor het bepalen van de pensioendatum én voor het pensioenbedrag (zie artikel: Vlaamse regeringspartijen komen belofte niet na!) is er tot op vandaag nog altijd geen duidelijkheid.  Voor het Zorgkrediet wordt de teller niet op nul gezet! Het zorgkrediet is dus beperkt aanneembaar voor het pensioen. Dit is woordbreuk!

Infosessie hervorming secundair onderwijs

Save the date

20 december 2018 - Op woensdag 6 februari 2019 organiseert het VSOA-Onderwijs voor haar GO!-afgevaardigden een infosessie omtrent de hervorming van het secundair onderwijs. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Online bevraging ondersteuners

Evaluatie ondersteuningsmodel

19 december 2018 - Bij de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel werd vastgelegd dat een onafhankelijke commissie van experten en academici een evaluatie zou uitvoeren. Naar aanleiding daarvan doet de Vlaamse overheid bij de ondersteuners een bevraging. Daaraan verleende ook het VSOA-Onderwijs zijn medewerking. Via deze bevraging, die online staat tot 18 januari 2019, wordt ervoor gezorgd dat ook de ervaringen uit het werkveld opgenomen worden in de evaluatie.

Eindejaarstoelage 2018

11 december 2018 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 21 december 2018 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort. Net als in 2017 zullen vast benoemde personeelsleden bovenop de eindejaarstoelage 2018 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2018. Ook het salaris voor de maand december wordt op de laatste werkdag van die maand gestort.
 

Vlaamse regeringspartijen komen belofte niet na!

Aanneembaarheid pensioen

19 november 2018 - Aan het onderwijspersoneel was beloofd, dat de volledige periodes in het kader van het Vlaams zorgkrediet en het verlof voor verminderde prestaties zouden meetellen; zowel voor het bepalen van de pensioendatum als voor het pensioenbedrag. Groot was dan ook onze verbazing om te vernemen dat dit niet het geval zal zijn en dit ondanks de gedane belofte van de Vlaamse regering.

Einde van het overleg over erkenning van zware beroepen

Dossier zware beroepen

10 november 2018 - Op 7 november 2018 stond in de Nationale Arbeidsraad het dossier van belastend werk, de erkenning van de zware beroepen, voor werknemers in de privésector opnieuw op de agenda. De mislukking van deze onderhandelingen onderstreept nogmaals de tekortkomingen van het hervormingsplan voor de pensioenen van minister Bacquelaine.
 

LOP & DIVERSITEIT

Nieuwsbrief november 2018

10 november 2018 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van november staat online.

Dienstverlening tijdens de herfstvakantie

26 oktober 2018 – Het VSOA-team wenst u een aangename herfstvakantie. Op 29 en 30 oktober 2018 kan u ons bereiken via het algemeen telefoonnummer 02 529 81 30 en via de Serviceline op 02 529 81 35. Het secretariaat is gesloten op woensdag 31 oktober en op donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018.

2 % meer brutoloon eind oktober

Overschrijding spilindex

4 oktober 2018 – De spilindex werd in augustus 2018 overschreden. Ontvang je je loon rechtstreeks van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, dan betekent dit dat je eind deze maand op twee procent meer brutoloon kan rekenen.
 

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS