Toekenning en uitbetaling Vlaamse syndicale premie voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Vlaamse syndicale premie referentiejaar 2019

11 februari 2020 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.  

Een voorspoedig 2020!

Dienstregeling kerstvakantie

18 december 2019 – Het VSOA-team wenst u een voorspoedig 2020 toe. Tijdens de kerstvakantie zullen onze kantoren gesloten zijn van 24 december 2019 tot en met 3 januari 2020. Ook De Serviceline is er dan even tussenuit. Vanaf 6 januari 2020 staan wij weer tot uw dienst.

SONO-onderzoek over loopbanen van onderwijsprofessionals

Respondenten gezocht:

11 december 2019 - Oproep voor deelnemers aan onderzoeksproject van het Steunpunt voor ONderwijsOnderzoek (SONO) om inzicht te krijgen in de loopbaankeuzes van leraren en andere onderwijsprofessionals.

Eindejaarstoelage 2019

03 december 2019 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 19 december 2019 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort. Net als in 2018 zullen vast benoemde personeelsleden bovenop de eindejaarstoelage 2019 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2019. Ook het salaris voor de maand december wordt op de laatste werkdag van die maand gestort.

 

Oproep kandidaten voor verkiezing mandaten voorzitter en ondervoorzitter van de afdeling Limburg

VERKIEZINGEN AFDELING: Limburg

12 november 2019 - Conform het Reglement van Inwendige Orde (RIO) van de Groep Onderwijs van het VSOA worden er verkiezingen gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de afdeling Limburg.

Investeren in onderwijs = meer doen met hetzelfde geld

Begroting onderwijs

7 november 2019 – Er kan echter nu al met zekerheid worden gesteld, dat wanneer de regering-Jambon zichzelf verheft tot een investeringsregering, dat dit dan op zijn minst in grote tegenspraak is met wat zij van plan is in de sector onderwijs…

Onderwijsmaatregelen regeerakkoord té flets en ontoereikend

Vlaams regeerakkoord

30 september 2019 – In een eerste reactie stelt het VSOA-Onderwijs dat de aangekondigde maatregelen inzake onderwijs ontoereikend, te weinig doordacht en onvoldoende structureel zijn om zowel op korte als op langere termijn een oplossing te bieden voor het veelvoud aan problematieken waar het Vlaams onderwijs vandaag  voor staat.
Klik hier voor het persbericht.
Klik hier voor de tekst van het regeerakkoord. 

Schoolbellen luiden voor goed onderwijs

5 oktober 2019: Internationale dag van de Leerkracht

30 september 2019 – Leerlingen en leerkrachten zijn weleens opgelucht als ’s avonds de schoolbel rinkelt. Maar nog steeds horen miljoenen kinderen en jongeren op aarde de schoolbel zelden of nooit. Nochtans is goed onderwijs dé hefboom voor ontwikkeling.

Meer uren voor de klas zal het lerarenberoep niet aantrekkelijker maken

10 september 2019 - De boodschap is al jaren duidelijk: de werkdruk in het onderwijs is té hoog! Het is een boodschap die onderwijsexpert Dirk Van Damme van de OESO lijkt te ontgaan. Leerkrachten nog meer uren laten lesgeven, zal voor een nog hogere werkdruk zorgen.
 

Vacature Kinderrechtencommissariaat

4 september 2019 - Het Kinderrechtencommissariaat zoekt een beleidsmedewerker sociaal beleid en armoedebestrijding (80%).
 

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS