Tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur in het GO!

Procedure kandidaatstelling

13 MEI 2020 - Het einde van het schooljaar is in zicht. Wie wil kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur (TABD) in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, doet er goed aan rekening te houden met de richtlijnen.

Versoepeling voorwaarden kleuteropvang en perspectief voor DKO, VWO en internaten

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

12 MEI 2020 – De voorwaarden voor de kleuteropvang in het onderwijs worden versoepeld. En voor het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de internaten is er een datum voor een heropstart vastgelegd.
Klik hier voor de update.

 

Actualisering en aanvulling draaiboek

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

7 MEI 2020 – Na overleg tussen het departement Onderwijs & Vorming en de onderwijspartners werd het draaiboek geactualiseerd. Zo werden de pedagogische maatregelen en adviezen uit het draaiboek aangevuld en de preventierichtlijnen voor een veilige heropstart verfijnd en gevalideerd door de GEES-werkgroep. Er gebeurden ook aanvullingen voor de praktijkvakken en het buitengewoon onderwijs.
 

Goed onderwijsbeleid vraagt gedragen én doordachte maatregelen nà een correct én sociaal overleg

PERSBERICHT

5 MEI 2020 – Frieda Celis en Koen Daniëls, partijgenoten van minister van Onderwijs Weyts, kantten zich tijdens de vorige legislatuur nog tegen het vervroegen van de vaste benoeming. Het voorstel van de minister is dan ook op zijn minst redelijk verwonderlijk… Dat hij het opnieuw nodig vond om het via de pers te lanceren, vinden wij uitermate betreurenswaardig.
 

Uitbetaling vakantiegeld op 25 mei

Vakantiegeld 2020

5 MEI 2020 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald en die in 2019 (referentiejaar) aan de slag waren in het onderwijs krijgen op 25 mei 202020 hun vakantiegeld op de rekening gestort.

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

4 MEI 2020 - Wie in 2019 afstudeerde en op 31 december 2019 jonger was dan 25 jaar heeft recht op aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters, tenminste als men aan de voorwaarden voldoet.

LOP & DIVERSITEIT

Nieuwsbrief april 2020

01 MEI 2020 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van april staat online. Driemaal per jaar ontvang je een nieuwsbrief met een tiental relevante artikels die hopelijk aanspreken.
Klik hier om de nieuwsbrief online te lezen.  
Klik hier om naar onze webpagina LOP & DIVERSITEIT Gelijke onderwijskansen te gaan.
 

Verduidelijking van het preventiedraaiboek heropstart lessen

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

28 april 2020 – Tijdens het sociaal overleg tussen minister van Onderwijs Weyts, de sociale partners, de CLB-centrumnetten en prof. Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES-werkgroep, werden een aantal onduidelijkheden rond de exitstrategie en veiligheidsmaatregelen uitgeklaard.

Klik hier voor de update.

 

Bergen zullen moeten verzet worden en het onmogelijke gedaan

Heropstart scholen

25 april 2020 - Met veel ongeduld presenteerde minister van Onderwijs Ben Weyts afgelopen woensdag zijn advies om de scholen vanaf 15 mei te heropenen. De Nationale Veiligheidsraad is hem daar in gevolgd. Aan het onderwijsveld wordt hiermee het langverwachte perspectief geboden...

Gefaseerde en gecontroleerde opstart scholen vanaf 18 mei wordt bevestigd door Nationale Veiligheidsraad

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

24 april 2020 – Vanaf 18 mei kunnen de lessen op school weer starten; weliswaar gefaseerd en gecontroleerd. Op 15 mei kunnen scholen wel al een dag proef draaien. Dat kondigde de Nationale Veiligheidsraad vanavond aan. Voorwaarde hierbij is dat de heropstart in andere sectoren, gepland vanaf 4 mei, goed verloopt.
Klik hier voor de update.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS