Herfstvakantie wordt verlengd tot en met 10 november

UPDATE: Coronavirus

26 OKTOBER 2020 – In alle scholen van het basis-, secundair-, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs wordt de herfstvakantie verlengd tot en met 10 november.

Langdurig ziek onderwijspersoneel verdient een correcte en objectieve behandeling

Langdurig Verlof voor Verminderde Prestaties wegens medische redenen

22 OKTOBER 2020 - In de aanloop van het nieuwe schooljaar werden wij meermaals gecontacteerd door onderwijspersoneelsleden van wie de aanvraag of de verlenging van het Langdurig Verlof Verminderde Prestaties om medische redenen (LVVP Med) botweg werd geweigerd; vaak zonder enige omstandige motivering.

Bijkomende en verscherpte maatregelen versterken veiligheid en welbevinden onderwijspersoneel. Behoud afstandsonderwijs maakt praktische organisatie meer haalbaar

Coronavirus: code oranje voor basis- en secundair onderwijs

20 OKTOBER 2020 – Met de doorschakeling naar code oranje voor het basis- en secundair onderwijs komen er verscherpte en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Dit om de veiligheid, het welzijn en welbevinden van zowel leerlingen als het onderwijspersoneel zoveel mogelijk te garanderen. Het behouden van het afstandsonderwijs onder een soepeler vorm maakt het allemaal organisatorisch ook meer haalbaar.

 

Code oranje voor het basis- en secundair onderwijs; voltijds contactonderwijs met mogelijkheid afstandsonderwijs voor tweede en derde graad

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

20 OKTOBER 2020 – Tijdens het overleg tussen de onderwijsvakbonden, minister van Onderwijs Weyts en de onderwijsverstrekkers werd beslist om door te schakelen naar code oranje. Er komen verscherpte en bijkomende veiligheidsmaatregelen voor alle leerlingen en voor het onderwijspersoneel. Leerlingen van de 2de en de 3de graad kunnen voltijds naar school blijven komen, maar voor hen is het evenwel mogelijk om afstandsonderwijs in te richten.

Code geel blijft vooralsnog van kracht in leerplichtonderwijs

14 OKTOBER 2020 – Na overleg tussen de onderwijspartners werd beslist om code geel vooralsnog te handhaven in het leerplichtonderwijs. Desalniettemin is er de bereidheid om binnen het onderwijs over te schakelen naar code oranje. In het kader daarvan staat er maandag as. bijkomend overleg gepland. In het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs wordt uiterlijk tegen de herfstvakantie wel al overgeschakeld naar code oranje en dit op basis van de huidige draaiboeken.  

Klik hier voor het persbericht van minister Weyts.

Onderwijsvakbonden zijn ontstemd over het nieuwe standpunt van minister Weyts

Persmededeling

12 OKTOBER 2020  - Tot grote ontsteltenis hoorde het GVF vanmiddag op het radionieuws het nieuwe standpunt van minister van onderwijs Ben Weyts over afstandsonderwijs in deze coronatijden. Daarmee gaat de minister in tegen de gemaakte afspraken vastgelegd in de draaiboeken én gaat hij volledig voorbij aan het sociaal overleg. Minister Weyts vindt het niet langer een goed idee om leerlingen week om week thuis lessen te laten volgen.
Klik hier voor het persbericht.

Salaris statutaire personeelsleden stijgt met 1,1 %; extra loontrap vanaf 36 jaar geldelijke anciënniteit

Loonsverhoging vanaf 1 januari 2021

6 OKTOBER 2020 - Vanaf 1 januari 2021 zullen de salarissen van het statutair personeel worden verhoogd met 1,1 %. Er komt ook een bijkomende loontrap waardoor er na 36 jaar geldelijke anciënniteit extra nettoloon bijkomt.

Afstandsleren of digitaal communiceren = personeel de nodige middelen geven

Affichecampagne

1 SEPTEMBER 2020 – De onderwijsvakbonden ACOD, COC en het VSOA-Onderwijs zijn een affichecampagne gestart om het onderwijspersoneel te informeren.

Webinar Pediatrische Taskforce over coronamaatregelen in onderwijs

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

27 AUGUSTUS 2020 – Waarom is het dragen van een mondmasker nuttig voor + 12 jarigen?  Hoe zit het met het besmettingsrisico bij kinderen? Waarom worden leerlingen en leraren niet preventief getest? Je krijgt het antwoord in de webinar over de coronamaatregelen in onderwijs. Klik hier voor de webinar Pediatrische Taskforce over coronamaatregelen in onderwijs.

Procedure in het geval van wijziging pandemiefase

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

26 AUGUSTUS 2020 – In gebieden waar er als gevolg van het aantal besmettingen een verhoging van de waakzaamheid nodig is en er zich desgevallend bijkomende maatregelen opdringen, kan er voor onderwijs naar een andere kleurcode worden overgeschakeld.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS