Invoering nieuw ondersteuningsmodel moet worden uitgesteld!

Ondersteuningsmodel M-decreet

9 februari 2017 - Het nieuwe ondersteuningsmodel moet onder andere de waarborgregel en GON (geïntegreerd onderwijs) en ION (inclusief onderwijs) vervangen. Minister Crevits wil het ondersteuningsmodel per 1 september 2017 laten starten. Het VSOA Onderwijs schreef samen met de andere onderwijsvakbonden en de onderwijskoepels een brief met de vraag om de ingangsdatum uit te stellen.

 

Vacature gemeente Bertem

8 februari 2017 - De gemeente Bertem zoekt voor spoedige indiensttreding: 1 voltijds directeur basisonderwijs (M/V)  met aanleg van een wervingsreserve, geldig voor drie jaar.

Valentijnsactie

Voordeel voor de VSOA-leden

7 februari 2017 - Voor de maand februari voorzien we onderstaande Valentijnsactie:

La Maison Victor, Flow, Feeling, Libelle Lekker: €35 voor 6 of 9 nummers, tot 27% korting! Geldig tot en met 28/02/2017!

Surf naar www.magstore.be/valentijn

2017: jaar van de pensioenen

Argument februari 2017

1 februari 2017 – Ons ledenmagazine Argument editie februari 2017 werd verstuurd aan al onze leden.

 

Voordelenbrochure 2017

Voordelen VSOA 2017

31 januari 2017 - Elk jaar brengt het VSOA een bijzondere editie uit van haar uitgave “Argument”. U vindt in deze brochure een overzicht van onze voordelen. Bekijk ze aandachtig en maak uw keuze. Veel leesplezier.

 

Leerkracht zal zélf loopbaanpact moeten financieren en dat is niet oké!

Gelijkschakeling prestatienoemer

25 januari 2017 – Dinsdagavond presenteerde minister van Onderwijs Crevits een naar haar zeggen samenhangend geheel van maatregelen om de loopbaan van leerkracht opnieuw aantrekkelijker te maken. Een eventueel loopbaanpact wil zij echter door het onderwijspersoneel zélf laten betalen.

Trop is té veel!

Vakbondsactie in Chaudfontaine

25 januari 2017 – Het VSOA nam vandaag 25 januari 2017 deel aan de actie in gemeenschappelijk vakbondsfront voor het gemeentehuis van Chaudfontaine, stad van minister Bacquelaine. Er werd opnieuw duidelijk gemaakt dat de pensioenmaatregelen van de federale regering onaanvaardbaar zijn.

Trop is té veel!

Vakbondsactie in Chaudfontaine

24 januari 2017 - Het VSOA neemt deel aan de actie in gemeenschappelijk vakbondsfront op 25 januari 2017 voor het gemeentehuis van Chaudfontaine, stad van minister Bacquelaine.

28 centra voor volwassenenonderwijs van GO! zullen door hervorming verminderen tot 11

19 januari 2017 – Belga - Het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, maakt zich ernstig zorgen over de maatregelen die de Vlaamse regering op vrijdag 13 januari heeft goedgekeurd over de organisatie van het volwassenenonderwijs. Het GO!, vreest dat de 28 bestaande centra voor volwassenenonderwijs zullen herleid worden tot 11 centra.

Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Vlaamse syndicale premie referentiejaar 2016

21 januari  2017 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.  

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS