28 centra voor volwassenenonderwijs van GO! zullen door hervorming verminderen tot 11

19 januari 2017 – Belga - Het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, maakt zich ernstig zorgen over de maatregelen die de Vlaamse regering op vrijdag 13 januari heeft goedgekeurd over de organisatie van het volwassenenonderwijs. Het GO!, vreest dat de 28 bestaande centra voor volwassenenonderwijs zullen herleid worden tot 11 centra.

Toekenning en uitbetaling vakbondspremie voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Vlaamse syndicale premie referentiejaar 2016

21 januari  2017 - Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.  

Bacquelaines “voordelige regeling”: niet meer dan een “misleidende en goedkope” trigger!

Afkopen studiejaren

7 januari 2017 – Vanaf maart 2017 zou er een “voordelige” regeling voor het valideren van de studiejaren komen. Volgens minister Bacquelaine  zou één gevalideerd studiejaar bruto 250 euro extra pensioen opleveren op jaarbasis. Hij vergeet daarbij te vermelden, dat dit niet voor iedereen het geval zal zijn… Dit blijkt uit de “Vrije Markt” van 7 januari 2017 op de VRT.

Eindejaarsactie

15 december 2016 – Verwen jezelf of schenk een tijdschrift met een feestelijke korting.
Meer info: https://www.magstore.be/

Overheid wil opnieuw besparen op rug overheidspersoneel

Afkopen studiejaren

13 december 2016 - Volgens het kabinet Bacquelaine komt er vanaf maart 2017 een “aantrekkelijke” regeling voor het valideren van de studiejaren. Ze komen dan in aanmerking voor de berekening van het pensioen. Tegelijkertijd zou de gratis validatie van de studiejaren van de ambtenaren worden geschrapt en zouden ook zij hun studiejaren voortaan moeten afkopen.

 

Affichecampagne VSOA Onderwijs

Werkbaar werk! NU!

10 december 2016 – Naar aanleiding van een item in  het VTM Nieuws van 5 december 2016 ontstond er heel wat commotie rond het optrekken van de prestatienoemer. Sommige onderwijsactoren zijn daar een uitgesproken voorstander van… Het VSOA Onderwijs lanceert een affichecampagne. Hiermee willen we er alle onderwijsactoren nog eens aan herinneren, dat het bewerkstelligen van een aantrekkelijke loopbaan mét werkbaar werk voor ieder onderwijspersoneelslid nog altijd het hoofddoel is van het lerarenloopbaandebat.

Afkoop studiejaren is pure discriminatie!

Regering straft overheidspersoneel opnieuw:

7 december 2016 - De regering schrapt de gratis validatie van de studiejaren, snoeit rechtstreeks in het pensioen en bespaart opnieuw op de rug van het overheidspersoneel.

Voorafnames en ondoordachte, polariserende uitspraken zullen loopbaandebat torpederen

Gelijkschakeling prestatienoemers

5 december 2016 – In het VTM Nieuws van 19 u was te horen dat de prestatienoemers voor leerkrachten in het secundair onderwijs zullen gelijkgeschakeld worden… Met grote bezorgdheid en onrust in de lerarenkamers tot gevolg. Deze berichtgeving wordt echter best gecatalogeerd onder de noemer “geruchten”… Desalniettemin dreigen ondoordachte en polariserende uitspraken en onwaarheden als deze het loopbaandebat te torpederen.

Onderwijspensioen maakt deel uit van een aantrekkelijk lerarenberoep!

Lerarenloopbaandebat

30 november 2016 - Het lerarenloopbaandebat werd meer dan een jaar geleden door minister van Onderwijs Crevits nieuw leven ingeblazen. Hoofddoel: het afsluiten van een pact dat een aantrekkelijke lerarenloopbaan mét werkbaar werk garandeert én een (her) waardering van het beroep. Toch stapelen er zich donkere onweerswolken op boven het loopbaandebat.

 

Geen afbouw van gelijkgestelde periodes!

Concentratie aan kabinet van de minister van Pensioenen

28 november 2016 - Minister Bacquelaine wil niet langer dat de jaren van werkloosheid en SWT worden gelijkgesteld op basis van het laatste loon voorafgaand aan de betrokken periode. In de plaats daarvan wil hij voor de berekening van het pensioen een gelijkstelling op basis van een minimumbedrag. Het gevolg hiervan is een nog lager pensioen. Op 28 november kwamen zo’n 3500 militanten samen om hun ongenoegen te uiten. Het VSOA Onderwijs ondersteunde deze actie.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS