Salarisgegevens kunnen voortaan online worden geraadpleegd

Mededeling salarisbrief

28 september 2017 - Vanaf morgen 9 u is de salariswebsite online. Personeelsleden zullen hun salarisbrief online kunnen raadplegen. Personeelsleden kunnen inloggen via hun e-id.

Ziektedagen zijn geen actiemiddel!

Persmededeling Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs

28 september 2017 - De onderwijsvakbonden COV, COC, ACOD-onderwijs en VSOA-onderwijs hebben begrip voor het ongeduld en de noden van de directeurs. Toch is het voor de onderwijsvakbonden onaanvaardbaar dat ziektedagen worden gebruikt als middel om actie te voeren.

 

Diplomabonificatie en afkoop studiejaren

27 september 2017 - De nieuwe regeling rond de afkoop van de studiejaren voor de berekening van het pensioen werd goedgekeurd in de Kamer en gaat in vanaf 1 december 2017.

Extra voordeel voor onze leden

25 september 2017 -  Verdubbel uw korting! Geldig tot en met 31/10/2017.

Surf naar www.magstore.be/dubbelekorting

Wetenschappelijke bevindingen raken (maar) niet tot op de klasvloer!

Startdag VLOR: Diversiteit en identiteit in de klas

22 september 2017 - Woensdag, 20 september namen 280 VLOR-leden en beleidsmakers deel aan de startdag van de Vlaamse Onderwijsraad in het Vlaamse Parlement. Thema van de dag was diversiteit en identiteit in de klas. Diverse sprekers en wetenschappers kregen er het woord.

VSOA Onderwijs Nieuwsbrief

Editie september 2017

31 augustus 2017 - De VSOA Onderwijs Nieuwsbrief editie september werd vandaag verstuurd. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Nog niet ingeschreven op onze Nieuwsbrief?
Klik hier om in te schrijven.
 

VSOA Onderwijs schoolkalender 2017-2018

29 augustus 2017 -  Gewoontegetrouw ontvangen al onze leden samen met de september-editie van Argument een handige schooljaarkalender in pocket- én in A4-formaat. De VSOA Onderwijs A4-schoolkalender kan je echter nu al downloaden.

"Een schot voor de boeg van de Vlaamse regering"

Lerarenloopbaan

28 augustus 2017 – BELGA – Samen met andere onderwijsvakbonden zal het VSOA Onderwijs  vrijdag op de eerste schooldag in het Vlaams-Brabantse Halle kleine meetlatjes aan de scholieren en hun ouders uitdelen. Het gaat om een ludieke actie om nog eens in de verf te zetten, dat er dringend meer middelen nodig zijn voor het onderwijs.

Wijziging aanvraagformulieren thematische loopbaanonderbrekingen

28 augustus 2017 - Tot het voorbije schooljaar kon men bij de RVA een thematische loopbaanonderbreking aanvragen via één en hetzelfde formulier. De RVA heeft dit formulier C61-SV echter afgeschaft en vervangen door een afzonderlijk formulier per thematische loopbaanonderbreking.

Investeren in lesmateriaal; niet de taak van het onderwijspersoneel

24 augustus 2017 - Door de besparingsdrift van deze Vlaamse regering kampen de basisscholen met een steeds nijpender tekort aan werkingsmiddelen. Vooral in de basisscholen moet het onderwijzend personeel allerlei taken uitvoeren om de “werkingsmiddelenkas te spijzen”.

 

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS