5 oktober 2016: Internationale dag van de Leerkracht

Omdat investeren in kwaliteitsvol onderwijs een must is!

26 september 2016 - Investeren in kwaliteitsvol onderwijs waarborgt het maatschappelijk welzijn en de menselijke ontplooiing van elk individu. Daarom is blijvend en gericht investeren in goed onderwijs een must, omdat kwaliteitsvol onderwijs de motor is van een maatschappij in beweging.

 

Vraag naar een beheersbare, afgebakende en werkbare opdracht in het onderwijs

Brief aan minister Crevits

27 september 2016 – Vandaag, 27 september 2016, nodigde minister van Onderwijs Crevits het GO!,   de koepels van inrichtende machten en de onderwijsvakbonden uit om het loopbaandebat opnieuw op te starten. Naar aanleiding daarvan maakte het gemeenschappelijk vakbondsfront Onderwijs een brief over aan de minister.

 

Wij laten ons niet vangen: Werknemers en sociaal verzekerden zijn geen Pokémons

Betoging 29/09/2016

20 september 2016 - We laten ons niet vangen door misleidende beloftes en loze praatjes zoals ‘netto meer verdienen’ of ‘flexibeler werken’. In de feiten nadien wordt de ‘schone schijn politiek’ van regering Michel alsmaar meer duidelijk.

LOP & DIVERSITEIT

Nieuwsbrief september 2016

12 september 2016 - De nieuwsbrief LOP & DIVERSITEIT van september staat online.

 

Speciaal voordeel voor onze leden

12 september 2016 – Bij het VSOA Onderwijs zit je goed; ook als het om speciale voordelen gaat…

Een goede start!

Aanvragen loopbaanonderbreking

Belangrijke mededeling RVA

31 augustus 2016 – Niet alle onderwijspersoneelsleden die nog gebruikt hebben gemaakt van de mogelijkheid om op 1 september in te stappen in het oude systeem van loopbaanonderbreking kregen van de RVA daarvan een bevestiging en dit als gevolg van het groot aantal aanvragen.

 

Een belangrijke stap gezet in de problematiek van de zware beroepen

Dossier pensioenen

31 augustus 2016 -  De sociale partners hebben binnen het Nationaal Pensioencomité een tussentijds verslag van de besprekingen rond zware beroepen goedgekeurd. Het VSOA verheugt zich dat deze eerste moeilijke stap is gezet.

VSOA Onderwijs Nieuwsbrief

Editie september 2016

31 augustus 2016 – De eerste VSOA Onderwijs Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar werd  vandaag verstuurd. U ontving hem in uw mailbox samen met de handige VSOA schooljaarkalender.

 

Kan het échte lerarenloopbaandebat nu (nog) eindelijk van start gaan…

PERSBERICHT

27 augustus 2016 - De vorige minister van Onderwijs Pascal Smet is er niet in geslaagd om het lerarenloopbaandebat op de rails te krijgen; de huidige minister Hilde Crevits na twee jaren van haar legislatuur al evenmin. Inmiddels begint de tijd meer dan te dringen. Tegen 2020 zal het tekort aan leerkrachten enkel nog maar toenemen.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS