Eindejaarstoelage 2016

23 november 2016 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 19 december 2016 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort. Net als in 2015 zullen vast benoemde personeelsleden bovenop de eindejaarstoelage 2016 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2016. Ook het salaris voor de maand december wordt op de laatste werkdag van die maand gestort.

 

Oproep Algemene Vergadering Afdeling West-Vlaanderen

30 oktober 2016 - Op 8 december 2016 zullen er tijdens de Algemene Vergadering van de Afdeling West-Vlaanderen van de Groep Onderwijs verkiezingen worden gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de Afdeling West-Vlaanderen.

 

Oproep Algemene Vergadering Afdeling Antwerpen

30 oktober 2016 - Op 7 december 2016 zullen er tijdens de Algemene Vergadering van de Afdeling Antwerpen van de Groep Onderwijs verkiezingen worden gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de Afdeling Antwerpen.

 

Pensioenafbraak: onvolledige informatie van de regering is een doordachte strategie!

Persmededeling

24 oktober 2016 - De besparingen voor alle ambtenaren en de afschaffing van de bijzondere pensioenstelsels van defensie, spoor, politie… zijn onverteerbaar. VSOA eist opheldering!

Regering klopt het overheidspersoneel opnieuw knock-out!

Federaal begrotingsakkoord

15 oktober 2016 - Het is stilaan een traditie. Tijdens elk begrotingsconclaaf van de federale regering deelt het personeel van de openbare diensten in de brokken. Hoeveel kan er nog worden bespaard, afgeroomd, verkocht…?

Openbare diensten en dus ook onderwijs zijn een waardevolle investering

Militantenconcentratie Waver

7 oktober 2016 – Het gemeenschappelijk front van de openbare sector betoogde vandaag 7 oktober in Waver, de stad van de eerste minister. Ook het VSOA Onderwijs liet zijn stem horen in het radionieuws en deze woorden werden kracht bijgezet tijdens het middagjournaal op één.

Openbare sector geen variabele om begroting sluitend te maken

Manifestatie 29 september

29 september 2016 - Volgens de politie waren er 45.000 deelnemers aanwezig, maar wij menen er 65.000 te hebben geteld. Hoe dan ook, deze manifestatie was opnieuw een succes! Het VSOA-team dankt alle aanwezigen van harte voor hun engagement en deelname aan de betoging van vandaag.

5 oktober 2016: Internationale dag van de Leerkracht

Omdat investeren in kwaliteitsvol onderwijs een must is!

26 september 2016 - Investeren in kwaliteitsvol onderwijs waarborgt het maatschappelijk welzijn en de menselijke ontplooiing van elk individu. Daarom is blijvend en gericht investeren in goed onderwijs een must, omdat kwaliteitsvol onderwijs de motor is van een maatschappij in beweging.

 

Vraag naar een beheersbare, afgebakende en werkbare opdracht in het onderwijs

Brief aan minister Crevits

27 september 2016 – Vandaag, 27 september 2016, nodigde minister van Onderwijs Crevits het GO!,   de koepels van inrichtende machten en de onderwijsvakbonden uit om het loopbaandebat opnieuw op te starten. Naar aanleiding daarvan maakte het gemeenschappelijk vakbondsfront Onderwijs een brief over aan de minister.

 

Wij laten ons niet vangen: Werknemers en sociaal verzekerden zijn geen Pokémons

Betoging 29/09/2016

20 september 2016 - We laten ons niet vangen door misleidende beloftes en loze praatjes zoals ‘netto meer verdienen’ of ‘flexibeler werken’. In de feiten nadien wordt de ‘schone schijn politiek’ van regering Michel alsmaar meer duidelijk.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS