Meer koopkracht voor al het onderwijspersoneel

Eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019)

4 juli 2017 – Vandaag 4 juli 2017 werd het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao door de onderwijsvakbonden overhandigd aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Aangezien de vorige lineaire loonsverhoging al dateert van in 2003 en wij de mening toegedaan zijn dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven, werd er prioritair ingezet op een verhoging van de koopkracht voor alle personeelsleden.

Ondersteuningsnetwerken van start vanaf 1 september 2017

3 juli 2017 – Sedert de invoering van het M-decreet lopen meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften school in het gewoon onderwijs. Voor hen worden met ingang van 1 september 2017 ondersteuningsnetwerken ingevoerd. Deze moeten zorgen voor de nodige ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en ook support bieden aan de leerkrachten en teams van leerkrachten die met deze leerlingen werken. Wij geven tekst en meer uitleg.

1 halftijds directeur basisonderwijs (M/V)

Gemeente Bertem

3 juli 2017 - De gemeente Bertem zoekt voor tijdelijke indiensttreding: 1 halftijds directeur basisonderwijs (M/V)  met aanleg van een wervingsreserve, geldig voor drie jaar.

IQRA’ ڞ إ

26 juni 2017 - Erdoğan kondigt aan de evolutieleer uit het lesprogramma te schrappen. De theorie van Darwin zou betwistbaar, controversieel en veel te ingewikkeld zijn. Turkse academici staan ondertussen op hun achterste poten.

Einde tijdelijke aanstelling bepaalde duur op 30 juni

Uitgestelde bezoldiging en recht op werkloosheidsuitkering

20 juni 2017 - Een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur eindigt altijd op 30 juni. Men ontvangt dan een formulier C4-Onderwijs  (Afdankingsbewijs). U verneemt hier welke procedure u dan dient te volgen.

Uitgestelde bezoldiging bij vaste benoeming op 1 juli

20 juni 2017 - Tijdelijke personeelsleden wiens opdracht eindigt op 30 juni maken aanspraak op een uitgestelde bezoldiging tijdens juli en augustus (zomervakantie). Wie echter op 1 juli 2017 vast wordt benoemd, zal als vast benoemde tijdens de maanden juli en augustus worden betaald; weliswaar op die voorwaarde dat de verwerking van die vaste benoeming nog in juni 2017 kon gebeuren.
 

Extra zomervoordeel voor onze leden

14 juni 2017 - Voor de zomermaanden juli & augustus voorzien we opnieuw onze topper qua extra acties:

Dubbele korting (40% i.p.v. 20%) op een jaarabonnement op Libelle/Femmes d’Aujourd’hui en Flair NL/FR. Geldig tot en met 31/08/2017.

Surf naar www.magstore.be/dubbel en www.magstore.be/double (ze staan reeds online).

M-decreet 2.0

8 juni 2017 - Een realitycheck voor het M-decreet kopte De Morgen van 8 juli jl. Een terugblik op twee schooljaren M-decreet, leert ons dat er geen sprake is van een massale uittocht uit het buitengewoon onderwijs.  Aan de andere kant worden we vandaag geconfronteerd met 1270 leerlingen die terugstromen naar het buitengewoon onderwijs, afgelopen schooljaar. Het M-decreet is er, maar de klassen, leerkrachten en middelen ontbreken. Ondertussen is het schooljaar voor 1270 kinderen allesbehalve goed verlopen.

Kandideren voor Tijdelijke aanstelling en Tijdelijke aanstelling doorlopende duur

8 juni 2017 - Personeelsleden die willen kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur of voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD), doen er goed aan rekening te houden met de voorschriften en reglementeringen van de overheid en die van hun inrichtende macht. Zeker de indieningsdatum (vóór 15 juni 2017) van uw kandidatuur en de manier van versturen (per aangetekende brief of via het internet) dienen nauwgezet nageleefd te worden. Zo niet bestaat de kans dat uw kandidaatstelling ongeldig wordt verklaard.

Schoolverlaters en Starters in het onderwijs

Gratis brochure

8 juni 2017 - Je bent jong en je wil als leerkracht aan de slag of je bent niet meer zo jong en toch ambieer je een job in het onderwijs… Aan de hand van deze brochure wil het VSOA Onderwijs iedereen die een baan zoekt in het onderwijs op een overzichtelijke en vraaggestuurde manier laten kennismaken met het Vlaams onderwijslandschap.

 

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS