Bacquelaines “voordelige regeling”: niet meer dan een “misleidende en goedkope” trigger!

Afkopen studiejaren

7 januari 2017 – Vanaf maart 2017 zou er een “voordelige” regeling voor het valideren van de studiejaren komen. Volgens minister Bacquelaine  zou één gevalideerd studiejaar bruto 250 euro extra pensioen opleveren op jaarbasis. Hij vergeet daarbij te vermelden, dat dit niet voor iedereen het geval zal zijn… Dit blijkt uit de “Vrije Markt” van 7 januari 2017 op de VRT.

Eindejaarsactie

15 december 2016 – Verwen jezelf of schenk een tijdschrift met een feestelijke korting.
Meer info: https://www.magstore.be/

Overheid wil opnieuw besparen op rug overheidspersoneel

Afkopen studiejaren

13 december 2016 - Volgens het kabinet Bacquelaine komt er vanaf maart 2017 een “aantrekkelijke” regeling voor het valideren van de studiejaren. Ze komen dan in aanmerking voor de berekening van het pensioen. Tegelijkertijd zou de gratis validatie van de studiejaren van de ambtenaren worden geschrapt en zouden ook zij hun studiejaren voortaan moeten afkopen.

 

Affichecampagne VSOA Onderwijs

Werkbaar werk! NU!

10 december 2016 – Naar aanleiding van een item in  het VTM Nieuws van 5 december 2016 ontstond er heel wat commotie rond het optrekken van de prestatienoemer. Sommige onderwijsactoren zijn daar een uitgesproken voorstander van… Het VSOA Onderwijs lanceert een affichecampagne. Hiermee willen we er alle onderwijsactoren nog eens aan herinneren, dat het bewerkstelligen van een aantrekkelijke loopbaan mét werkbaar werk voor ieder onderwijspersoneelslid nog altijd het hoofddoel is van het lerarenloopbaandebat.

Afkoop studiejaren is pure discriminatie!

Regering straft overheidspersoneel opnieuw:

7 december 2016 - De regering schrapt de gratis validatie van de studiejaren, snoeit rechtstreeks in het pensioen en bespaart opnieuw op de rug van het overheidspersoneel.

Voorafnames en ondoordachte, polariserende uitspraken zullen loopbaandebat torpederen

Gelijkschakeling prestatienoemers

5 december 2016 – In het VTM Nieuws van 19 u was te horen dat de prestatienoemers voor leerkrachten in het secundair onderwijs zullen gelijkgeschakeld worden… Met grote bezorgdheid en onrust in de lerarenkamers tot gevolg. Deze berichtgeving wordt echter best gecatalogeerd onder de noemer “geruchten”… Desalniettemin dreigen ondoordachte en polariserende uitspraken en onwaarheden als deze het loopbaandebat te torpederen.

Onderwijspensioen maakt deel uit van een aantrekkelijk lerarenberoep!

Lerarenloopbaandebat

30 november 2016 - Het lerarenloopbaandebat werd meer dan een jaar geleden door minister van Onderwijs Crevits nieuw leven ingeblazen. Hoofddoel: het afsluiten van een pact dat een aantrekkelijke lerarenloopbaan mét werkbaar werk garandeert én een (her) waardering van het beroep. Toch stapelen er zich donkere onweerswolken op boven het loopbaandebat.

 

Geen afbouw van gelijkgestelde periodes!

Concentratie aan kabinet van de minister van Pensioenen

28 november 2016 - Minister Bacquelaine wil niet langer dat de jaren van werkloosheid en SWT worden gelijkgesteld op basis van het laatste loon voorafgaand aan de betrokken periode. In de plaats daarvan wil hij voor de berekening van het pensioen een gelijkstelling op basis van een minimumbedrag. Het gevolg hiervan is een nog lager pensioen. Op 28 november kwamen zo’n 3500 militanten samen om hun ongenoegen te uiten. Het VSOA Onderwijs ondersteunde deze actie.

Eindejaarstoelage 2016

23 november 2016 - Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald, krijgen op 19 december 2016 hun eindejaarstoelage op de rekening gestort. Net als in 2015 zullen vast benoemde personeelsleden bovenop de eindejaarstoelage 2016 een compensatie krijgen voor het ingehouden vakantiegeld van 2016. Ook het salaris voor de maand december wordt op de laatste werkdag van die maand gestort.

 

Oproep Algemene Vergadering Afdeling West-Vlaanderen

30 oktober 2016 - Op 8 december 2016 zullen er tijdens de Algemene Vergadering van de Afdeling West-Vlaanderen van de Groep Onderwijs verkiezingen worden gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de Afdeling West-Vlaanderen.

 

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS