Nationale betoging 29 september 2016

Asociale maatregelen Michel I verrechtvaardigen deelneming aan de nationale betoging op 29 september

12 september 2016 - Het is dan wel de tweede verjaardag van het regeringsbeleid, maar veel valt er niet te vieren! Inderdaad, al twee jaar lang is er hoegenaamd geen sprake van een sociaal beleid, integendeel: de rijken blijven gespaard, de werknemers uit de privé- en de openbare sector en de sociaal verzekerden hebben het zwaar te verduren. Alle praktische info over de manifestatie vindt u hier.

Aanvraag mogelijk; vanaf september ook online

Vlaams Zorgkrediet

24 augustus 2016 - Het nieuwe zorgkrediet gaat vanaf 2 september 2016 van start. Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de website werk.be

De aanvraag online indienen zal daar ook kunnen vanaf september.
 

VERKIEZINGEN AFDELINGEN ANTWERPEN EN WEST-VLAANDEREN

22 augustus 2016 - Kandidaatstelling voor de verkiezingen voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter  van de afdelingen Antwerpen en West-Vlaanderen van het VSOA Onderwijs.

 

VSOA Onderwijs schoolkalender 2016-2017

19 augustus 2016 -  Gewoontegetrouw ontvangen al onze leden samen met de septembereditie van Argument een handige schooljaarkalender in pocket- én in A4-formaat. De VSOA Onderwijs A4-schoolkalender kan je echter nu al downloaden.

Zomervakantie 2016

Dienstverlening

2 juli 2016 - Het VSOA Onderwijs wenst u een aangename en vooral deugddoende vakantie. Van 18 juli tot en met 24 juli gaan onze medewerkers er even tussenuit en zal het secretariaat van het VSOA Onderwijs gesloten zijn.

Uitgestelde bezoldiging en recht op werkloosheidsuitkering

Einde tijdelijke aanstelling bepaalde duur op 30 juni

2 juli 2016 - Een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur eindigt altijd op 30 juni. Men ontvangt dan een formulier C4-Onderwijs  (Afdankingsbewijs).

 

Nieuw reglement voor het ATP personeel Universiteit Gent

UGent

2 juli 2016 - Op 1 juli is de Raad van Bestuur van de UGent akkoord gegaan met een nieuw ATP-reglement en een nieuwe manier van werken voor contractuelen met arbeidscontracten voor het ATP. Hiermee wordt een oplossing geboden aan een groot aantal problemen die wij als VSOA Onderwijs al jaren aanklagen.

Uitgestelde bezoldiging bij vaste benoeming op 1 juli

2 juli 2016 - Tijdelijke personeelsleden wiens opdracht eindigt op 30 juni maken aanspraak op een uitgestelde bezoldiging tijdens juli en augustus (zomervakantie). Wie echter op 1 juli 2016 vast wordt benoemd, zal als vast benoemde tijdens de maanden juli en augustus worden betaald; weliswaar op die voorwaarde dat de verwerking van die vaste benoeming nog in juni 2016 kon gebeuren.

 

Invoering Vlaams zorgkrediet

21 juni 2016 – Op vrijdag 17 juni hechtte de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit dat de invoering van het Vlaams zorgkrediet mogelijk maakt. Onder voorbehoud van een positief advies van de Raad van State zal dit van start gaan op 2 september 2016.

Sociale verkiezingen aan de VUB

18 juni 2016 - Dit academiejaar gaat er aan de VUB niet alleen een nieuwe rector aan de slag; ook voor de vakbondsafgevaardigden breekt er een nieuwe mandaatperiode aan. Tussen 9 en 22 mei dit jaar werden er immers sociale verkiezingen georganiseerd;  ook in het vrij onderwijs konden de werknemers van verschillende instellingen hun personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité preventie rechtstreeks verkiezen.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS