UPDATE Coronavirus: geen afkoelingsperiode in het basisonderwijs

corona
27.01.2021

Tijdens eerder overleg d.d. 20 januari was al de beslissing genomen om de week voor de krokusvakantie een afkoelingsperiode in te lassen voor alle graden van het secundair onderwijs. (Lees ook:  UPDATE Coronavirus: Bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen). Van 8 tot en met 12 februari dient er dan te worden voorzien in collectief, voltijds afstandsonderwijs. Deze maatregel werd op 23 januari door het Overlegcomité definitief bevestigd.

Tijdens het overleg van vandaag 27 januari werd door de onderwijspartners, minister van Onderwijs Weyts en de virologen beslist om deze maatregel niet uit te breiden naar het basisonderwijs. Dit om te voorkomen dat er tijdens de noodopvang te veel leerlingen uit verschillende klassen en scholen zouden gemengd worden en er een kruisbestuiving zou plaatsvinden. In het basisonderwijs blijft men dus contactonderwijs aanbieden.

Ook voor de opleidingsvormen 1 en 2 van het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO) en voor het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) en het Volwassenenonderwijs blijft men contactonderwijs aanbieden en dit volgens de veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn.

De bijkomende  maatregelen die vanaf 25 januari voor het basisonderwijs werden ingevoerd, blijven gelden.
Naar aanleiding van de verscherpte testingstrategie worden kinderen uit het basisonderwijs die met een besmet persoon in contact zijn geweest vanaf dan beschouwd als een hoogrisicocontact.

De leerlingen en leerkrachten uit het vijfde en zesde leerjaar moeten voor een periode van 14 dagen een mondmasker dragen als er een leerling of leerkracht besmet is en in isolatie of quarantaine moet. In het buitengewoon basisonderwijs is dit enkel van toepassing bij de laatstejaarsgroep en voor die leerlingen waarbij dit haalbaar is.

Leerlingen moeten voortaan ook vaste plaatsen krijgen in de klas en in de eetzaal.

Klik hier voor een volledige update.