Afgevaardigde worden

Eén van de hoofdtaken van de provinciale secretarissen van het VSOA Onderwijs bestaat eruit de visie van onze organisatie in de verf te zetten en uit te dragen in het veld. Hun adequate kennis van de regelgeving is daarbij uitermate belangrijk.

Lokale afgevaardigden verhogen onze slagkracht

In het verleden hebben wij echter al meermaals moeten constateren, dat specifieke lokale omstandigheden,  gebruiken en gewoonten een niet te onderschatten en vaak doorslaggevende rol spelen tijdens het overleg en de onderhandelingen in de plaatselijke comités.  Het kennen van die gebruiken, gewoonten en omstandigheden vormt o.i. dan ook een meerwaarde voor een optimale, provinciale werking.

Het is voor ons dan ook uitermate belangrijk, dat we kunnen rekenen op zoveel mogelijk schoolafgevaardigden en afgevaardigden in die plaatselijke comités, omdat de plaatselijke afgevaardigden niet alleen een onmisbare schakel vormen in de provinciale werking, maar ook de slagkracht van onze vakorganisatie ontegensprekelijk zullen doen verhogen! Samen met hen kunnen we de rechten van onze leden nog beter verdedigen en het VSOA Onderwijs nog uitdrukkelijker op de kaart zetten.

 • Leden met individuele problemen bijstaan.
 • Het VSOA Onderwijs vertegenwoordigen in de vergaderingen van het lokaal comité en er de rechten van de leden verdedigen.
 • De schakel zijn tussen de leden en onze organisatie.
 • Berichten uithangen op school.

  In het kader van de wettelijke bepalingen aangaande de privacywetgeving – in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (“AVG” ),  vraagt het VSOA Onderwijs dat u, als afgevaardigde, tijdens het uitoefenen van de syndicale taken vertrouwelijk omgaat met de persoonsgegevens van de VSOA-leden.

  Download hier de Vertrouwelijkheidsverklaring afgevaardigde VSOA Onderwijs.
   
 • Info over syndicaal werk.
 • Regelmatige vorming over het syndicaal statuut en over de werking van de onderhandelings- en overlegcomités.
 • Ondersteuning door de provinciale secretaris.
 • Bijstand bij ernstige problemen in de instelling waar men werkt.