Lid worden

Wordt u lid van het VSOA Onderwijs dan kiest u voor een jonge, dynamische vakorganisatie in beweging met als topprioriteit een kwaliteitsvolle service naar de leden toe en dit iedere dag opnieuw... De VSOA SERVICELINE is dan ook één van onze troeven! Al onze leden kunnen daar terecht!  Respons gegarandeerd binnen de 24 uur! U zit dus goed bij het VSOA Onderwijs en dit voor slechts 0,33 euro per dag…

0,33 euro per dag voor een onderwijsloopbaan zonder zorgen!

Bij het VSOA Onderwijs betalen gepensioneerden en studenten maandelijks 4,95 euro; het personeel in actieve dienst 17,50 euro.  Na aftrek van de syndicale premie betekent dit, dat je als actief personeelslid voor slechts 0,33 euro per dag of 10 euro per maand op het VSOA Onderwijs kan rekenen voor een onderwijsloopbaan zonder zorgen!

Daar houdt het echter niet mee op… Naast een uitgebreide, professionele dienstverlening naar onze leden toe, krijgt u voor dit luttele bedrag tweemaandelijks het  ledenmagazine Argument thuisgestuurd en kan u gratis intekenen op onze digitale Nieuwsbrief. U ontvangt de VSOA Nieuwsbrief dan minimaal 10 keer per jaar in uw mailbox.

Zowel in Argument als in de VSOA Nieuwsbrief vindt u naast heel wat interessante informatie ook het standpunt van het VSOA Onderwijs aangaande actuele onderwijsitems en de  lopende onderhandelingen. Verder wordt ook de concrete toepassing van nieuwe regelgeving uitvoerig toegelicht en in de terugkerende rubriek Vraag & Antwoord geven wij het antwoord op de meest gestelde vragen van de afgelopen maand.

Het VSOA Onderwijs verspreidt ook een aantal handige en interessante brochures met daarin heel wat nuttige informatie aangaande specifieke thema’s uit het onderwijs.  Een overzicht vindt u op onze website. U kan ze gratis aanvragen via info@vsoa-onderwijs.be; u krijgt ze dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Verder willen wij u er ook  nog aan herinneren, dat u als lid van het VSOA Onderwijs kunt genieten van een aantal exclusieve en financieel interessante voordelen. Deze zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden.

Online aansluitingsformulier

Online formulier

Papieren aansluitingsformulier

Je kan je aansluiten bij het VSOA Onderwijs door het aansluitingsformulier volledig in te vullen en ondertekend aan onze dienst ledenadministratie te bezorgen. Dat aansluitingsformulier kan je krijgen van de vakbondsafgevaardigde van het VSOA Onderwijs in je school of centrum of door een mail te sturen naar: info@vsoa-onderwijs.be  

Je kan het echter onderaan deze pagina downloaden.

Het formulier stuur je volledig ingevuld én ondertekend via de post terug naar:

VSOA Onderwijs
Boudewijnlaan 20/21
1000 Brussel

Nadat de ledenadministratie van het VSOA Onderwijs jouw aansluitingsformulier heeft ontvangen, worden de betalingsmodaliteiten vastgelegd en afgehandeld. Je bent pas lid, nadat wij je bijdrage hebben ontvangen. Daarop wordt er een dossier aangelegd en ontvang je een welkommail met daarin heel wat nuttige informatie; inclusief onze digitale brochure "Welkom bij het VSOA Onderwijs". 

  per maand per jaar
actieven € 17,50 € 210
gepensioneerden € 4,95 € 59,40
studenten € 4,95 € 59,40

Ledenbijdrage betalen kan op twee manieren

Betalen via domiciliëring

Betaal je je ledenbijdrage via domiciliëring, dan betaal je maandelijks het verschuldigd bedrag. Kies je voor deze betaalwijze, dan vragen wij wel om de ledenadministratie ervan te verwittigen wanneer er iets wijzigt in je persoonlijke toestand (pensionering).

Betalen via overschrijving

Opteer je om te betalen via overschrijving, dan vragen wij om ineens het bedrag voor een volledig jaar over te schrijven. Een maandelijkse overschrijving brengt uitermate veel manueel werk met zich mee. Bovendien is het niet ondenkbaar, dat je dat eens vergeet... Je zou dan in de veronderstelling zijn, dat je nog lid bent, terwijl dat niet meer het geval is.

Wil je in de toekomst toch via Europese domiciliëring betalen of heb je als lid reeds een domiciliëringsopdracht lopen, maar wijzig je van rekening… Bezorg ons dan het mandaatformulier, ingevuld én ondertekend via de post terug op bovenstaand adres.

Gepensioneerd?

Vanaf de datum van uw pensionering betaalt u niet langer € 17,50 maar € 4,95. Het VSOA Onderwijs wordt echter niet automatisch op de hoogte gebracht van de datum waarop uw pensioen ingaat. Daarom vragen wij u uitdrukkelijk om dit onverwijld aan ons te melden, zodat wij uw ledenbijdrage onmiddellijk kunnen aanpassen.

Om te kunnen genieten van het verminderd lidgeld, dienen wij in het bezit te zijn van een bewijs van pensionering - een attest van de pensioendienst  - waarop de begindatum van de pensionering vermeld staat.

U kan ons dit attest bezorgen via e-mail gericht aan info@vsoa-onderwijs.be  De aanpassing van het lidgeld naar 4,95 € gaat in bij het begin van de volgende maand na de melding én ontvangst van het bewijs.

Opgelet: Aanpassingen met terugwerkende kracht en terugbetalingen zijn niet van toepassing

Het bovenstaande is echter niet van toepassing in het geval van Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen. In dat geval ontvangt men nog een formulier “aanvraag van de vakbondspremie”. Daarmee kan men zijn recht laten gelden op de uitbetaling van de syndicale premie voor zover men in de loop van het jaar (referentiejaar) waarop de premie betrekking heeft men een voldoende bijdrage heeft betaald. De desbetreffende personeelsleden ontvangen via deze weg dan een gedeelte van het betaalde lidgeld terug.