Sterke openbare diensten! Daar gaan we voor

affiche actie
02.03.2023

Een samenleving kan niet zonder openbare diensten. Maar die komen steeds meer onder druk te staan. Het gebrek aan investeringen en het tekort aan personeel in bijna alle diensten maken het steeds moeilijker om een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven bieden. Dit terwijl ambtenaren dag en nacht hun beste beentje voorzetten.

Onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg, kinderopvang, brandweer, politie, justitie, enzovoort...: geen enkel departement ontsnapte aan de besparingsdrift van de verschillende regeringen in ons land. Daarom luidt het overheidspersoneel deze week de alarmbel. Want iedereen heeft recht op een sterke openbare sector.

 En dat uit zich op allerlei manieren:
>> Treinen, trams en bussen rijden met vertraging of worden afgeschaft.
>> Schoolgaande kinderen en jongeren zien lessen wegvallen door een tekort aan leerkrachten. En ook bij politie, brandweer en justitie kampt men met personeelsgebrek.
>> Niet iedere ouder vindt een opvangplek voor zijn of haar kind.
>> Je moet langer wachten op de nodige zorg.
>> ...

Er zijn helaas nog vele voorbeelden. En toch zorgt het overheidspersoneel ervoor dat alle diensten blijven draaien.

Maar het kan zo niet verder! Daarom luiden we de alarmbel. 

WANT IEDEREEN HEEFT RECHT
OP EEN STERKE OPENBARE SECTOR.

Download hier de flyer van het vakbondsfront.


VSOA Onderwijs roept niet op tot een algemene staking op 10 maart 2023!

Tijdens de week van 6 tot en met 10 maart 2023 organiseren de 4 onderwijsvakbonden wel  een informatiemoment om onze gezamenlijke zorgen bij het personeel onder de aandacht te brengen.

Indien er door de schoolleiding met de syndicale delegatie geen moment kan worden overeengekomen, willen wij onze militanten en de personeelsleden de mogelijkheid geven om tijdens de periode van 6 maart 2023 tot en met 10 maart 2023 over te gaan tot één uur staking om het  informatiemoment te kunnen organiseren.

Klik hier voor verdere info hieromtrent.