CD&V wil zomervakantie inkorten...

2 mei 2013 - CD&V stelde vandaag de ontwerptekst voor die als basis zal dienen voor hun congres medio november 2013. Voor wat het onderwijs betreft, is CD&V van mening dat de zomervakantie moet worden gereduceerd en dat de schoolplicht moet worden ingevoerd vanaf de leeftijd van vier jaar. De stelling van CD&V dat tijdens de vakantie de sterke leerlingen uitdagingen zouden missen en de minder sterke leerlingen een grote achterstand oplopen, vinden wij dan ook niets meer dan een uitermate goedkoop fabeltje en een onvervalst staaltje van pure demagogie. Nergens wordt op een gefundeerde wijze aangetoond dat dit daadwerkelijk ook het geval is.

Overheveling Oostends stedelijk basisonderwijs

VSOA-Onderwijs voert actie in gemeenschappelijk vakbondsfront

26 april 2013 - Op de personeelsbijeenkomst van het stedelijk basisonderwijs te Oostende, op 22 april samengeroepen door de vakbonden, werd een duidelijk standpunt ingenomen tegen de principiële intentie van het Oostends stadsbestuur om het stedelijk basisonderwijs over te hevelen naar het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Op 26 april – net voor de aanvang van de gemeenteraad – voerde het VSOA-Onderwijs in gemeenschappelijk vakbondsfront actie aan het stadhuis.

Liberale mutualiteit viert 100ste verjaardag

25 april 2013 - VSOA-Onderwijs nodigt haar leden uit op de Familiedag op zondag 26 mei 2013 te WALIBI georganiseerd door de Liberale Mutualiteit van Brabant en dit in het kader van de 100ste verjaardag.

Oostends stadsbestuur wil af van het stedelijk basisonderwijs

UPDATE

24 april 2013 - Op de personeelsbijeenkomst van het stedelijk basisonderwijs te Oostende, samengeroepen door
de vakbonden, werd een duidelijk standpunt ingenomen tegen de principiële intentie van het Oostends stadsbestuur om het stedelijk basisonderwijs over te hevelen naar het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Naar aanleiding daarvan werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront een persmededeling verspreid en werd er met het oog op de gemeenteraad van vrijdag aanstaande 26 april een brief aan het stadsbestuur geschreven.

Lidmaatschap VSOA-Onderwijs

Belangrijke wijziging i.v.m. domiciliëringen

7 april 2013 - Binnenkort dienen we, voor de leden die betalen met domiciliëring én de nieuwe leden, over te gaan tot het nieuwe, door Europa verplichte SEPA-systeem. Daarom moet er vanaf heden een nieuw aansluitingsformulier worden gebruikt.

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

6 juni 2014 - Wie in 2013 afstudeerde en op 25 december 2013 jonger was dan 25 jaar heeft recht op aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters, tenminste als men aan de voorwaarden voldoet.

Minister van Werk De Coninck houdt grote kuis!

Loopbaanonderbreking in het vizier!

21 maart 2013 - Het voorjaar, het moment waarop menig individu lenteschoonmaak – zeg maar “grote kuis” – meent te moeten houden, is inderdaad het ideale tijdstip voor een grondige opfrisbeurt. Minister van Werk Monica De Coninck geeft er echter een totaal andere invulling aan… Zij wil met de grove borstel door de huidige regeling voor loopbaanonderbreking voor ambtenaren en onderwijzend personeel. Blinde besparingen is het leidmotief geworden van deze federale regering… Een overzicht van wat op tafel ligt…

Oostends stadsbestuur wil af van het stedelijk basisonderwijs

8 maart 2013 - Op de laatste vergadering van het ABOC van de stad Oostende was voor het VSOA-Onderwijs de maat vol. Het bestuur kon 5 maand na de eerste melding van de mogelijke overheveling naar het GO! nog steeds geen duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het stedelijk onderwijs. Een tijdspanne van 5 maand om een eerste contact te leggen met het GO! was blijkbaar onvoldoende.

Lidmaatschap VSOA-onderwijs

Belangrijke wijziging i.v.m. domiciliëringen

3 maart 2013 - Binnenkort dienen we, voor de leden die betalen met domiciliëring én de nieuwe leden, over te gaan tot het nieuwe, door Europa verplichte SEPA-systeem. Daarom moet er vanaf heden een nieuw aansluitingsformulier worden gebruikt.

Nieuwe onderwijscao's

Minister Smet geeft startschot voor onderhandelingen

1 maart 2013 - Op 1 maart 2013 werd uiteindelijk het startschot gegeven voor de onderhandelingen voor een vierde (hoger onderwijs) en een tiende onderwijs-cao (leerplichtonderwijs). In tegenstelling tot de vorige cao’s waarin wegens gebrek aan financiële ruimte vooral de nadruk lag op het kwalitatieve aspect, worden dus nu vooral financiële eisen gesteld zonder daarbij echter voorbij te gaan aan de factor kwaliteit.

Pagina's

Subscribe to VSOA Onderwijs RSS