Zullen centrale toetsen en begeleidingstrajecten de grote problemen in het Vlaams onderwijs oplossen?

klas
24.03.2022

Belangrijk is de tijd en middelen die besteed kunnen worden aan de ontwikkeling van de Vlaamse toetsen. In Nederland, waar het CITO 50 jaar ervaring heeft met centrale toetsen, werkt een team van 600 ambtenaren en 2000  freelancers aan het waarborgen van kwaliteit.

Kan de minister in Vlaanderen dezelfde investering uitvoeren?  Zonder voldoende investeringen en de gepaste infrastructuur om goede toetsen te creëren en af te nemen, zijn mogelijke voordelen van Vlaamse toetsen miniem en de nadelen heel groot.

Perverse neveneffecten

Een uitstekend opgestelde Vlaamse toets kent sowieso neveneffecten. Het beruchte “teaching to the test” en curriculumaanpassingen kunnen ontstaan. Deze curriculumaanpassingen kunnen extra werk creëren. Vlaanderen kampt met een aantal gekende problemen die we met de Vlaamse toetsen niet kunnen oplossen. We zijn kampioen in schoolvertraging,  20 % leerlingen die het middelbaar onderwijs zónder diploma verlaten in de grootsteden, een daling in scores op PISA-testen en een lerarentekort (vooral voor Frans en Wiskunde). Hoe gaan de Vlaamse toetsen al deze problemen oplossen?

Scholen die  een ondermaats resultaat op de Vlaamse examens behalen, moeten een begeleidingstraject volgen. Nog meer werkdruk bij de personeelsleden… Wie gaat deze begeleiding aanbieden? De scholen zelf of externe organisaties die we dan moeten betalen via onze  werkingsmiddelen?

Geld dat beter kan worden besteed…

Het eindigt dus niet bij enkel de afname, maar het houdt een gans proces in dat ons veel geld gaat kosten. Waarom het voorziene budget niet investeren in scholen die hulp en middelen kunnen gebruiken? Een goede infrastructuur, kleinere klassen, meer ervaren leerkrachten en  subsidies voor differentiëren zijn noodzakelijk.

Laten we investeren in mensen, ervoor zorgen dat gemotiveerde leerkrachten in het onderwijs blijven. De lijst van knelpuntvakken is uitgebreid om zijinstromers aan te trekken, maar we moeten er vooral voor zorgen dat deze mensen in het onderwijs blijven.

Sterk onderwijs begint bij deskundige leerkrachten die goed omkaderd en gewaardeerd worden en een schoolcultuur die personeel waardeert. We hebben duurzame oplossingen nodig die ons onderwijs  versterken. Benieuwd of de Vlaamse toetsen ons hierin gaan ondersteunen!

Sabine HUYBRECHT

Klik hier voor het VLOR-advies.