VSOA Onderwijs legt werfreserve aan

collega's
04.06.2021

VSOA-Onderwijs legt werfreserve aan voor volgende vacature:
Adjunct-secretaris afdeling Antwerpen en afdeling Vlaams-Brabant

Als adjunct-secretaris van het VSOA-Onderwijs verdedig je de rechten van onze leden en verleen je hen bijstand; met raad én daad! Je doet dit op de werkvloer én aan de onderhandelingstafel. Zo zet je de visie van onze organisatie in de verf en draag je ze uit in het werkveld. Een adequate kennis van de onderwijsregelgeving is daarbij uitermate belangrijk. Misschien ben jij wel de persoon die wij zoeken...

Profiel en voorwaarden

 • Dynamische en sociale ingesteldheid;
 • communicatief vaardig, luisterbereid en assertief;
 • betrouwbaar, gedreven en flexibel;
 • een elementaire kennis hebben van de syndicale en onderwijsregelgeving;
 • beschikken over grondige kennis van: MS Outlook, Word, Excel, Power-point;
 • bereid om mee te werken aan de verdere ontplooiing en uitbreiding van onze organisatie;
 • in grote mate van zelfstandigheid kunnen functioneren;
 • bereid zijn opleidingen te volgen;
 • zich bereid verklaren de Statuten en het Algemeen Reglement van Inwendige Orde van het VSOA, alsook het Reglement van Inwendige Orde van het VSOA-Onderwijs en de deontologische code te respecteren;
 • minstens drie jaar lid zijn van het VSOA-Onderwijs en/of van de ACLVB als personeelslid van een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling;
 • behoren tot de afdeling Antwerpen of Vlaams-Brabant;
 • volledig vast benoemd zijn in het onderwijs op het moment van indiensttreding;
 • in regel zijn met de betaling van de vakbondsbijdragen aan het VSOA-Onderwijs of aan de ACLVB.

 

Taakomschrijving

 • Het VSOA-Onderwijs vertegenwoordigen in de overleg– en onderhandelingscomités waarvan je deel uitmaakt en er de belangen van de leden verdedigen;
 • advies, informatie en bijstand verlenen aan de leden;
 • de schakel zijn tussen de leden en onze organisatie;
 • deelnemen aan syndicale activiteiten;
 • aan ledenwerving doen;
 • promotiecampagnes voeren.

 

Wij bieden

 • Een boeiende, gevarieerde job met veel sociale contacten;
 • een functie waarbinnen je een meerwaarde voor anderen kan betekenen;
 • kansen om jezelf te ontplooien en opleiding te volgen binnen een jonge en dynamische organisatie.

 

Interesse?

Kandideren kan door uiterlijk tegen 30 juni 2021 – énkel via e-mail - een motivatiebrief en cv te sturen naar:
VSOA-Onderwijs
t.a.v. Marnix Heyndrickx, Voorzitter
marnix.heyndrickx@vsoa-onderwijs.be

De selectieprocedure zal gebeuren op basis van een screening van het cv en de motivatiebrief, een mondelinge proef met schriftelijke voorbereiding en een gesprek met de selectiecommissie.

De selectiegesprekken zullen tijdens de maand september 2021 plaatsvinden. De kandidaten zullen daarvoor persoonlijk worden uitgenodigd. Meer informatie kan u verkrijgen op het nummer: 0470 19 12 88