VSOA-Onderwijs, COC & COV staken niet

klaslokaal leeg
26.03.2021

Na consultatie van hun respectievelijke achterban hebben COC, COV en VSOA-Onderwijs beslist om geen stakingsaanzegging in te dienen. Een algemene stakingsaanzegging staat volgens hen niet in verhouding tot de impact van de maatregelen die woensdag door het Overlegcomité genomen zijn. Als verantwoordelijke vakorganisaties kijken COC, COV en VSOA-Onderwijs ook al vooruit. Ze vragen zich af of de huidige maatregelen volstaan om volledig contactonderwijs in het kleuter- en leerplichtonderwijs mogelijk te maken na de paasvakantie.

COC, COV en VSOA-Onderwijs vinden een plotse algemene stakingsaanzegging, voor alle onderwijsniveaus, niet verantwoord. Ook willen ze bijvoorbeeld leerlingen die in het secundair onderwijs examens hebben of cursisten volwassenenonderwijs die hun module afronden, niet gijzelen.

COC, COV en VSOA-Onderwijs hebben uitdrukkelijk oog voor de veiligheid van het personeel. Als blijkt dat personeelsleden toch in onveilige omstandigheden moeten werken, zullen COC, COV en VSOA-Onderwijs hun verantwoordelijkheid nemen en die mensen maximaal in bescherming nemen.

Personeelsleden die zich in eenzelfde risicosituatie bevinden, moeten een gelijke behandeling krijgen. Als kleuterscholen beslissen om toch open te blijven, moet ook daar strikt op de veiligheid toegekeken worden. Scholen die door besmettingen, onveilige situaties of organisatorische problemen de veiligheid van kinderen en personeel niet kunnen garanderen, mogen niet twijfelen om de deuren te sluiten.

Als verantwoordelijke vakorganisaties kijken COC, COV en VSOA-Onderwijs ook al verder in de tijd. Gelet op de evolutie van de pandemie zijn ze er niet van overtuigd dat op 19 april onderwijs zonder meer voltijds kan openen. COC, COV en VSOA-Onderwijs willen het evenwicht blijven bewaken tussen het leren en veiligheid en gezondheid en laten zich daarbij adviseren door de experten. In de paasvakantie komen de onderwijspartners opnieuw samen om de evolutie op te volgen. Voor COC, COV en VSOA-Onderwijs kan pas dan een beslissing genomen worden over 19 april.

De drie vakorganisaties vragen alleszins al dat wanneer een klas in quarantaine moet, ook de leraren van die klas in alle onderwijsniveaus automatisch mee in quarantaine gaan. Scholen die zich niet aan de veiligheidsmaatregelen (willen of kunnen) houden, moeten bovendien sluiten. COC, COV en VSOA-Onderwijs zullen daartoe desnoods gericht actie ondernemen. Daarnaast moet er snel duidelijkheid komen over het onderwijspersoneel als prioritaire groep voor de vaccinatie en moet een opgedreven testcapaciteit aanslepende onveilige situaties voorkomen. De werkdruk bij de CLB moet ook drastisch naar beneden.

COC, COV en VSOA-Onderwijs herhalen de oproep aan iedereen om zich aan de maatregelen te houden. Alleen met serieuze inspanningen van de hele samenleving, wordt het mogelijk dat alle kinderen na de paasvakantie opnieuw naar school kunnen gaan. Die verantwoordelijkheid ligt bij ieder van ons.

 

Koen De Backer, ondervoorzitter VSOA-Onderwijs

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal COC

Marianne Coopman, algemeen secretaris COV