Voorrang mogelijk boostervaccinatie personeel basisonderwijs en kinderbegeleiders

vaccinatie
17.12.2021

De respectievelijke Vlaamse ministers van Onderwijs en Volksgezondheid Weyts en Beke hebben onderling de afspraak gemaakt, dat het onderwijspersoneel in het basisonderwijs en kinderbegeleiders voorrang kunnen krijgen voor de boostervaccinatie.

Deze voorrangsregeling is enkel mogelijk wanneer de reguliere prikstromen er niet door vertraagd worden.

In dat geval kunnen de vaccinatiecentra aan het onderwijspersoneel in het basisonderwijs en kinderbegeleiders voorrang geven en uitnodigen op voorwaarde dat:
- zij op 20 december nog geen uitnodiging voor een boosterprik hebben ontvangen;
- het interval met hun laatste vaccinatie is verstreken;
- het vaccinatiecentrum de nodige vaccins ter beschikking heeft.

Klik hier voor meer informatie.