Verover ons onderwijshart

verover ons onderwijshart
05.02.2024

Het wordt dringend tijd om onze stem nogmaals te laten horen en onze bezorgdheden te delen met vrienden, collega's en politici. We bevinden ons in een precaire situatie waar actie vereist is. Het onderwijs heeft een regering nodig die doordachte en duurzame maatregelen kan nemen met als doel de arbeidsomstandigheden te verbeteren, het lerarentekort weg te werken en de onderwijskwaliteit te doen stijgen. Help daarom mee om onze boodschap te verspreiden!

In samenwerking met onderwijsvakbonden COC, COV en ACOD-onderwijs hebben wij onze eisen opgesteld voor een onderwijssector die bestand is tegen de uitdagingen van de toekomst. Hieronder vind je meer informatie over deze vijf cruciale punten.

 

verover ons onderwijshart