Verlof wegens overmacht uitgebreid tot 31 december 2021

kinderopvang
05.12.2021

Vanaf 8 november en tot en met 31 december 2021 heeft een onderwijspersoneelslid opnieuw het recht om gebruik te maken van bijkomend verlof wegens overmacht. Dit is mogelijk om een minderjarig kind, waarmee het samenwoont, op te vangen wanneer het niet naar school of naar een kinderdagverblijf kan of wanneer het verplicht afstandsonderwijs moet volgen.

Ook in het geval van quarantaine of isolatie van het kind kan er een beroep op het verlof wegens overmacht worden gedaan.

Meer info over het verlof wegens overmacht leest u  in de omzendbrief “Verlof wegens overmacht”.

Klik hier om de omzendbrief: “Uitbreiding verlof wegens overmacht naar aanleiding van corona” te downloaden.