Verlof verminderde prestaties niet aanneembaar voor pensioen

leerkracht
24.11.2023

Met grote verontwaardiging vernemen wij het nieuws dat het verlofstelsel Verlof Verminderde Prestaties (VVP) niet wordt erkend als geldig voor pensioenopbouw. Deze recente ontwikkeling heeft ons verrast, vooral omdat het dossier volgens bericht in de krant 'De Standaard' klaar lag om goedgekeurd te worden door Minister van Pensioenen, Karine Lalieux. Dit is opnieuw een harde klap voor het onderwijspersoneel.

Bij het VSOA-Onderwijs hechten we enorm veel waarde aan correcte informatie, duidelijkheid en het welzijn van onze leden, inclusief hun pensioenrechten. We hebben herhaaldelijk gewezen op de verwarrende communicatie van de overheid met betrekking tot de geldigheid van dit verlofstelsel voor pensioenopbouw.

Het feit dat het VVP niet wordt erkend voor het pensioen is voor ons onacceptabel. Dit bevestigt opnieuw dat de overheid het onderwijspersoneel in de steek laat en onrechtvaardig behandelt.

Het Verlof Verminderde Prestaties (VVP) werd in 2017 geïntroduceerd om personeelsleden wiens werk-privébalans verstoord is, te helpen. Toen was er door minister Crevits de belofte dat dit verlofstelsel aanneembaar zou worden gemaakt voor het pensioen. Door deze recente beslissing gaat minister Weyts in tegen de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en laat zo de gehele onderwijssector met onbegrip achter.

Wij blijven ons inzetten voor de belangen van onze leden en zullen ons krachtig blijven uitspreken tegen dergelijke beslissingen die het welzijn en de toekomst van het onderwijspersoneel schaden.