Vanaf 10 mei is voltijds contactonderwijs terug mogelijk

contactonderwijs
28.04.2021

 De leerlingen van de tweede en de derde graad secundair onderwijs kunnen vanaf maandag 10 mei opnieuw 100% contactonderwijs volgen. Dat heeft minister van onderwijs Weyts na overleg met de virologen en de onderwijspartners beslist.

De autonomie ligt bij de scholen

Scholen kunnen zelf kiezen of en wanneer ze overschakelen naar voltijds contactonderwijs. Vooraleer men deze beslissing neemt, moet een nieuwe risicoanalyse door de preventieadviseur worden opgesteld. Volgens de virologen zitten we met ons hoofd aan het plafond en is er op dit moment weinig ruimte om bijkomend te versoepelen. Het VSOA Onderwijs wil daarom nogmaals benadrukken dat het van groot belang is dat de richtlijnen goed worden opgevolgd.

Voorzichtigheid blijft belangrijk!

Onze grootste zorg gaat uit naar de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen. Daarnaast moet men oog hebben voor een stabiele organisatie binnen het onderwijs. Als men maatregelen neemt, moet men deze maatregelen ook kunnen aanhouden tot het einde van het schooljaar. Zo blijven de onderstaande maatregelen van kracht:

  • Maximaal verluchten en ventileren is één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. De luchtkwaliteit in klaslokalen kan gecontroleerd worden door een CO2-meter. Deze kunnen door het schoolbestuur worden aangekocht via de toegekende coronamiddelen.
  • De lerarenkamer verhuist zoveel mogelijk naar buiten.
  • Vergaderingen mogen enkel digitaal plaatsvinden.
  • Essentiële derden worden op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid vereist is om lesdoelstellingen te behalen. De scholen beslissen zelf wie tot de groep van essentiële derden behoren.

Welbevinden

Het VSOA Onderwijs begrijpt de vraag om leerlingen terug voltijds naar school te laten gaan, maar maakt zich grote zorgen over het welbevinden en de veiligheid van het onderwijspersoneel. Daarom vragen wij uitdrukkelijk om een grondige risicoanalyse te laten opstellen door de preventieadviseur en deze te bespreken op het bevoegd overlegcomité alvorens de beslissing wordt genomen om over te schakelen naar het voltijds contactonderwijs.

Klik hier voor de volledige update.