Vakbonden dienen eisencahiers in voor CAO

eisencahier
02.04.2021

Op donderdag 1 april werden de verschillende eisencahiers ( leerplicht en MVD CAOXII, Hoger Onderwijs CAO VI en Basiseducatie CAO V) aan de onderwijsverstrekkers en de minister toegelicht. Onze cahiers werden in gemeenschappelijk vakbondsfront opgesteld en bevatten de nodige fundamenten om de werkomstandigheden te verbeteren.

Zo hebben wij oog voor de loopbaan van het personeel en vragen we meer investering om te leiden tot kwalitatief onderwijs. Verder werd er nagedacht over praktische maatregelen ter voorkoming van psychosociale belasting en hebben we aandacht voor het einde van de loopbaan.

 

Er werden drie eisencahiers ingediend die je hieronder kan lezen.

Het eisencahier voor cao XII voor de sectoren die onder de decreten rechtspositie vallen.

Het eisencahier voor cao VI voor het hoger onderwijs.

Het eisencahier voor cao V voor de basiseducatie.