Vakantiegeld 2023: uitbetaling vakantiegeld op 25 mei

euro
24.04.2023

Wie heeft recht op vakantiegeld?

Was in 2022 je job in het onderwijs je hoofdambt en werd je salaris daarvoor uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, dan heb je in 2023 recht op vakantiegeld.

Berekening

De berekening van het vakantiegeld gebeurt op basis van een referentieperiode; meer bepaald het voorafgaande kalenderjaar 2022.

De basis voor de berekening van het vakantiegeld bedraagt 92 % van het brutosalaris van het geïndexeerde maandsalaris van de referentiemaand maart 2023. Bij de bepaling van dit brutobedrag wordt rekening gehouden met de geleverde prestaties tijdens het referentiejaar.

Heb je het hele referentiejaar 2022 voltijds gewerkt, dan ontvang je het maximum aan vakantiegeld. Werkte je geen volledig jaar en/of leverde je geen voltijdse prestaties, dan  ontvang je vakantiegeld dat is berekend op basis van de duur en de omvang van de geleverde prestaties. Zwangerschapsverlof geeft recht op vakantiegeld, omdat dit niet wordt beschouwd als een afwezigheid.

Het vakantiegeld 2023 zal uitbetaald worden op 25 mei 2023.

Meer informatie omtrent het vakantiegeld lees je in onze maandelijkse nieuwsbrief (editie mei).