UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel: Procedure in het geval van wijziging pandemiefase

VSOA ONDERWIJS
08.09.2020

In gebieden waar er als gevolg van het aantal besmettingen een verhoging van de waakzaamheid nodig is en er zich desgevallend bijkomende maatregelen opdringen, kan er voor onderwijs naar een andere kleurcode worden overgeschakeld.

Procedure
1.       De RAG (Risk Assessment Group) bezorgt een overzicht van gebieden waar een verhoogde waakzaamheid nodig is aan de ministers van onderwijs en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).

2.       Het NCCN verwittigt via de gouverneurs de betrokken burgemeesters. De burgemeester roept desgevallend de lokale crisiscel samen, aangevuld met CLB en representatieve vertegenwoordigers van onderwijs.

3.       Op basis van dit overleg kan de burgemeester een voorstel voor een kleurcode voor het onderwijs doen in zijn gemeente of een deel ervan en een schakeltermijn van maximaal 2 weken.

4.       De burgemeester deelt dit voorstel mee aan de minister van onderwijs die binnen de 48 uur beslist of hij akkoord gaat.  Indien de minister niet akkoord gaat met het voorstel, overlegt hij voorafgaand met de burgemeester en de minister voor binnenlands bestuur.

5.       De burgemeester brengt de betrokken onderwijsinstellingen op de hoogte, die de nodige maatregelen treffen.

6.       De lokale crisiscel monitort de situatie en doorloopt bij verandering van kleurcode opnieuw deze procedure.

De lokale besturen hebben al de nodige informatie in verband met deze procedure ontvangen.
Bron: Schooldirect

Klik hier voor de overzichtstabellen en de Pandemiescenario's en aangepaste draaiboeken 2020-2021.
Klik hier voor veel gestelde vragen over de coronamaatregelen in het onderwijs.
Klik hier voor het draaiboek Infectieziekten.

Op de nieuwspagina https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws  vindt u chronologisch alle updates én de laatste stand van zaken.