UPDATE Coronavirus: Huidige veiligheidsmaatregelen van kracht tot krokusvakantie

Corona
02.01.2021

Niettegenstaande de bemoedigende evolutie van de besmettingscijfers zijn versoepelingen in het algemeen en dus ook in het onderwijs niet aangewezen. Daarom werd beslist, dat het preventief verlengen van de huidige veiligheidsmaatregelen in het onderwijs tot aan de krokusvakantie noodzakelijk is.

Die preventieve maatregelen die vandaag in het onderwijs worden gehanteerd, zijn efficiënt. Ze moeten echter altijd en overal worden nageleefd. Zo moet waar nodig een mondmasker worden gedragen en voldoende afstand worden gehouden en moeten alle binnenruimtes – niet enkel klassen, maar ook eetzalen en lerarenkamers - voldoende worden geventileerd.

Klassenraden, personeelsvergaderingen en oudercontacten kunnen énkel via digitale weg plaatsvinden.  

“De wetenschappelijke analyse van de coronacijfers in onderwijs vanaf de start van het schooljaar tot nu toont aan dat:

- er minder coronabesmettingen voorkomen in het onderwijs dan in de maatschappij in het algemeen. Het aantal gevallen (bij -16-jarigen) stijgt pas nadat het aantal gevallen stijgt in de algemene bevolking;

- dat leraren en ander onderwijspersoneel vooral besmet worden door contacten met volwassenen en niet door leerlingen;

- de contactopsporing van het CLB helpt om besmettingen bloot te leggen en in te dijken;

- de heropening van de scholen na de herfstvakantie slechts een beperkte impact heeft gehad op de pandemie.

De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen – wordt op de voet gevolgd. Zodra de huidige cijfers negatief zouden evolueren of er een onrustwekkende evolutie is op het vlak van coronavarianten in ons land, zullen er onmiddellijk maatregelen volgen.”

Klik hier voor de update.

Veel gestelde vragen  

- Wat met personeelsleden en leerlingen die in quarantaine moeten na terugkeer uit een rode zone?

- Blijf ik vergaderingen, klassenraden en oudercontacten digitaal organiseren?

- Mag de school een nieuwjaarsreceptie of een andere personeelsvergadering organiseren?

- Blijven de lessen lichamelijke opvoeding plaatsvinden zoals voor de kerstvakantie?

Lees meer in de FAQ's over de coronamaatregelen op school. Zij worden voortdurend geüpdatet. (Bron: Schooldirect)


Reactie VSOA-Onderwijs

Niettegenstaande de daling van de besmettingscijfers in de samenleving bemoedigend is, was het voor het VSOA-Onderwijs cruciaal en zelfs een conditio sine qua non, dat de huidige veiligheidsmaatregelen in het algemeen én het alternerend afstandsonderwijs voor de 2de en de 3de graad secundair onderwijs in het bijzonder behouden bleven. Versoepelingen van welke aard dan ook waren voor ons bijgevolg dus helemaal niet aan de orde.

Het VSOA-Onderwijs heeft er tijdens het overleg nogmaals op aangedrongen, dat de voorgeschreven maatregelen door iedereen stipt moeten worden nageleefd.
Het VSOA-Onderwijs zal dan ook niet tolereren, dat er  directies en schoolbesturen zijn die het toch nog nodig vinden om klassenraden en personeelsvergaderingen fysiek te laten plaatsvinden. Dit terwijl de desbetreffende draaiboeken duidelijk aangeven én voorschrijven dat dit verplicht digitaal moet gebeuren. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat minister van Onderwijs Weyts het engagement is aangegaan om, waar dat nodig zou zijn, persoonlijk tussen te komen om deze toch wel zeer bedenkelijke en onverantwoorde handelswijze en bovendien een schoolvoorbeeld van “very bad practice” in de toekomst onmogelijk te maken.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter