UPDATE Coronavirus: Huidige coronamaatregelen blijven gelden tot en met 15 januari

Corona
14.12.2020
De vandaag geldende coronamaatregelen in het onderwijs blijven van kracht tot en met 15 januari 2021. Dat werd door minister van Onderwijs Weyts beslist in samenspraak met de onderwijspartners én in overleg met de virologen.

Dat wil zeggen dat voor het basis- en het secundair onderwijs ook nà de kerstvakantie – en dus al zeker tot en met 15 januari 2021 - de pandemiefase oranje van toepassing blijft.
Voor het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs blijft dat pandemiefase rood; de recent doorgevoerde verfijningen voor het deeltijds kunstonderwijs hierbij in acht nemende.

Immers uit de cijfers van de CLB’s blijkt dat ook in de scholen het coronavirus er nog altijd is. Evenwel tonen deze cijfers ook aan, dat de besmettingen vooral buiten de schoolmuren gebeuren. Dit neemt echter niet weg, dat ook leerlingen en onderwijspersoneelsleden besmet kunnen worden.

De virologen zijn dan ook van oordeel dat, ook na de kerstvakantie, een verlenging van de huidige maatregelen nodig is om een verdere daling van de besmettingscijfers in heel Vlaanderen te kunnen bewerkstelligen. Daarenboven wordt er ook uitdrukkelijk opgeroepen om ook tijdens de kerstvakantie de opgelegde algemene maatregelen na te leven.

Klassenraden, oudercontacten en personeelsvergaderingen mogen énkel digitaal

Klassenraden, personeelsvergaderingen en oudercontacten mogen énkel via digitale weg plaatsvinden. Voor deze aangelegenheden is de fysieke aanwezigheid op school dus verboden en dit om het risico op besmetting te voorkomen.

Tot aan de krokusvakantie is het ook niet toegestaan om meerdaagse uitstappen te organiseren.

Klik hier voor de update.