UPDATE Coronavirus: Heropstart na de paasvakantie

les corona
12.04.2021

Na overleg tussen de onderwijspartners, minister van onderwijs Weyts en de virologen werd een analyse van de huidige situatie gemaakt. Daarnaast werden er beslissingen genomen omtrent de heropstart van het onderwijs op maandag 19 april. Deze worden aan het Overlegcomité van woensdag 14 april ter bekrachtiging overgemaakt. 

Scholen kunnen vanaf maandag de deuren opnieuw openen, maar voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs blijft halftijds onderwijs van kracht. Ook de mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar in het basisonderwijs blijft behouden. Minister van onderwijs Weyts blijft de ambitie koesteren om in de nabije toekomst over te kunnen schakelen naar 100% contactonderwijs voor alle leerlingen, maar dan moet de positiviteitsratio sterk afnemen en moet de bezetting van bedden in de intensieve zorg gunstig evolueren.

Gezien de epidemiologische situatie blijft voorzichtigheid geboden. De veiligheid en het welbevinden van onderwijspersoneelsleden en leerlingen blijft voor ons prioriteit nummer één. Verder blijft het VSOA Onderwijs waakzaam over de haalbaarheid van de organisatie van de te nemen veiligheidsmaatregelen en blijven wij een versnelde vaccinatie van het onderwijspersoneel opperen.

Een samenvatting van de beslissingen:

  • Leerlingen van het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs kunnen 100% contactonderwijs volgen.
  • Leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs blijven voorlopig minstens 50% afstandsonderwijs volgen.
  • Het buitengewoon secundair onderwijs (met specifieke aandacht voor het leerlingenvervoer) en het stelsel voor leren en werken kunnen 100% contactonderwijs organiseren.
  • Het volwassen- en deeltijds kunstonderwijs kunnen starten volgens de bestaande richtlijnen van code rood voor het DKO en VWO

Maatregelen:

  • Probeer zoveel mogelijk activiteiten in open lucht te organiseren.
  • De lerarenkamer verhuist zo veel mogelijk naar buiten, bij voorkeur onder een afdak. Wanneer dat niet volledig mogelijk is dient men de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en de ruimte zoveel mogelijk te ventileren.
  • Vergaderingen mogen enkel digitaal plaatsvinden.
  • Speeltijden kunnen voor meerdere klasgroepen terzelfdertijd worden georganiseerd, maar klasgroepen moeten wel gescheiden blijven.

 

Teststrategie onderwijspersoneel

Vanaf begin mei zal er intensiever worden getest bij het onderwijspersoneel in het leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenonderwijs. Wekelijks worden er 400.000 zelftesten ter beschikking gesteld waarbij personeelsleden zich twee keer per week preventief kunnen testen. Ook aan ondersteuners en andere essentiële derden wordt gevraagd om zich preventief te testen. Tot dat deze sneltests in de scholen beschikbaar zijn, kunnen onderwijspersoneelsleden zich wenden bij vrijwilligers in de testcentra.

Klik hier om de volledige update te lezen.