UPDATE Coronavirus: Herfstvakantie wordt verlengd tot en met 10 november

Corona
26.10.2020

Vlaams minister van Onderwijs Weyts heeft, op basis van een nieuw advies dat de virologen hebben overgemaakt en na overleg met de onderwijspartners, beslist om de herfstvakantie in het basis-, secundair-, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs te verlengen tot en met 10 november 2020. De scholen openen opnieuw op 12 november.

VSOA-Onderwijs staat achter beslissing om herfstvakantie te verlengen

De komende dagen en weken zullen cruciaal zijn; voor onze samenleving en niet in het minst voor de onderwijssector. Dan zal moeten blijken of de verscherpte maatregelen voldoende zijn om de besmettingscurve te kunnen ombuigen. Het verlengen van de herfstvakantie kan daar zeker toe bijdragen; al moet toch de vraag worden gesteld of die drie dagen in eerste instantie voldoende zullen zijn om daarmee ook effectief het aantal besmettingen te doen dalen.

De verlenging van de herfstvakantie zal er wel al zeker voor zorgen, dat de nu al immense werkdruk voor al het onderwijspersoneel enigszins zal worden gemilderd. Die werkdruk is momenteel al ongezien hoog, aangezien er inmiddels heel wat leerlingen en leerkrachten in quarantaine zitten en/of ziek zijn. Dit heeft inmiddels tot gevolg, dat er al een aantal scholen geheel of gedeeltelijk moesten sluiten. Waar dit (nog) niet het geval is, zorgt dit immers voor een quasi onhoudbare werkdruk voor het onderwijspersoneel dat nog aan de slag is…

Het VSOA-Onderwijs stelt zich ook de vraag of de beslissing om de vakantie te verlengen al niet vroeger had moeten worden genomen. Cijfers van Sciensano zeggen al langer dan een week, dat het aantal besmettingen in de groep 10-19-jarigen duidelijk aan het stijgen is. Het was misschien dan ook meer aangewezen geweest, dat de beslissing al was genomen tijdens het overleg van 19 oktober ll.

Verder blijft het VSOA-Onderwijs voluit achter zijn beslissing staan om in de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs al zoveel mogelijk over te schakelen naar afstandsonderwijs. Dit zal niet alleen de werkdruk milderen; het zal ook wezenlijk het aantal fysieke contacten reduceren wat de veiligheid zal bevorderen.

We staan dus voor cruciale weken. Toch moeten we er nu al rekening mee houden, dat het nog het hele schooljaar tandenknarsen en vooral op de tanden bijten zal zijn… Desalniettemin kunnen we niet anders dan verder doen; al zal het soms met de moed der wanhoop zijn…


Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs