UPDATE CORONAVIRUS: Geen structurele overschakeling naar halftijds regime voor 2de en 3de graad

corona
29.10.2020

De opmerkelijke toename van de besmettingscijfers in Vlaanderen zet zich nu ook door in het onderwijs. Zowel bij leerlingen als bij het personeel…


In het rapport “Extra maatregelen voor het Onderwijs” van de hand van verschillende experten waaronder o.a. Erika Vlieghe, Marc Van Ranst, Pierre Van Damme, Niels Hens, Geert Molenberghs… wordt een lans gebroken om na de verlengde herfstvakantie de scholen te laten starten “in een vorm die strikt aangepast moet zijn aan de epidemiologische situatie”.
In de praktijk houdt dit voorstel in, dat de leerlingen van de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs dan halftijds (week om week) naar school zouden komen. Leerlingen uit de 1ste graad van het secundair onderwijs blijven voltijds naar school komen, net als de leerlingen van de lagere school en het kleuteronderwijs.

Geen structurele overschakeling naar halftijds regime voor 2de en 3de graad

Tijdens het sociaal overleg van 28 oktober gaf minister van Onderwijs Weyts evenwel te kennen, dat hij eerst het effect van de maatregelen die werden genomen op 19 oktober wenst af te wachten. Het voorstel uit het rapport om structureel naar een halftijds regime over te schakelen voor de 2de en de 3de graad secundair onderwijs wordt dus niet gevolgd.

Voor het VSOA-Onderwijs is dat onbegrijpelijk, want zo had men de vervoerstromen van leerlingen alvast kunnen verminderen. Hier laat men dus een kans onbenut om een verdere opmars van het aantal besmettingen terug te dringen…

Bovendien wordt hiermee de beleidsverantwoordelijkheid nog maar eens doorgeschoven naar de scholen zelf, terwijl zij net vragende partij waren voor een duidelijk signaal vanuit de overheid…

Het VSOA-Onderwijs blijft dan ook voluit achter zijn beslissing staan om in de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs zoveel mogelijk over te schakelen naar afstandsonderwijs. Dit zal niet alleen de werkdruk milderen; het zal ook wezenlijk het aantal fysieke contacten reduceren wat de veiligheid zal bevorderen.

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs