UPDATE Coronavirus: Geen nieuwe maatregelen na krokusvakantie

rugzak corona
10.02.2021

Na de krokusvakantie zal het onderwijs met dezelfde regels van start kunnen gaan als deze die van kracht waren voor de afkoelingsweek. Minister van onderwijs Weyts heeft voor deze aanpak geopteerd, omdat scholen dan geen nieuwe maatregelen hoeven voor te bereiden. Door de regels aan te houden is er ook duidelijkheid voor het onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.

 

Pilootprojecten speekseltesten

Vanaf 22 februari 2021 zullen er in enkele scholen pilootprojecten worden opgestart met speekseltesten voor personeelsleden in het basis- en secundair onderwijs. Concreet houdt dit in dat onderwijspersoneelsleden elke week thuis bij zichzelf een test zullen moeten afnemen die een analyse maakt van hun ochtendspeeksel. Dit project heeft als doel om besmettingen zo snel mogelijk te kunnen opsporen en verdere besmettingen te voorkomen. Na een periode van drie en zes weken zal dit pilootproject worden geëvalueerd. 

Het VSOA Onderwijs blijft benadrukken dat de regels in de draaiboeken goed moeten worden opgevolgd. Enkel essentiële derden mogen op school worden toegelaten. Klassenraden, oudercontacten en andere personeelsvergaderingen moeten digitaal worden georganiseerd.

Klik hier voor de volledige update.