UPDATE Coronavirus: Code oranje voor het basis- en secundair onderwijs; voltijds contactonderwijs met mogelijkheid afstandsonderwijs voor 2de en 3de graad

CORONA
20.10.2020

Tijdens het overleg tussen de onderwijsvakbonden, minister van Onderwijs Weyts en de onderwijsverstrekkers werd beslist om door te schakelen naar code oranje. Er komen verscherpte en bijkomende veiligheidsmaatregelen voor alle leerlingen en voor het onderwijspersoneel. Leerlingen van de 2de en de 3de graad kunnen voltijds naar school blijven komen, maar voor hen is het evenwel mogelijk om afstandsonderwijs in te richten. 

Basis- en secundair onderwijs schakelen door naar code oranje

Gezien de exponentiële toename van het aantal besmettingen en de daaropvolgende verstrenging van de maatregelen vrijdag ll. afgekondigd door het federaal Overlegcomité, schakelt ook het leerplichtonderwijs door naar code oranje.
Om de veiligheid en het welzijn en welbevinden van zowel leerlingen als het onderwijspersoneel én de praktische organiseerbaarheid te garanderen, werden de huidige draaiboeken verfijnd. Dit gebeurde op basis van virologische en pedagogische inzichten.

Uiterlijk tegen de herfstvakantie moet er zijn overgeschakeld naar code oranje, maar dat kan ook vroeger.

2de en 3de graad voltijds naar school in code oranje en rood

Volgens de bestaande pandemiescenario’s en draaiboeken zouden leerlingen van de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs in code oranje en rood afwisselend slechts de helft van de tijd naar school moeten komen. De andere helft werden zij verondersteld van thuis de lessen te volgen via afstandsonderwijs. Dit om de vervoersstromen te beperken en de kans op besmettingen te reduceren.
Met de beslissing van het federaal Overlegcomité van vrijdag ll. om de maatregelen te verscherpen en telewerk maximaal te verplichten, wordt er aan het onderwijs prioriteit gegeven. Hiermee wordt  het openbaar vervoer niet enkel ontlast maar ook veiliger voor leerlingen en onderwijspersoneel.

Hierdoor kunnen ook leerlingen van de 2de en de 3de graad dan toch voltijds naar school. In het kader daarvan worden de bestaande pandemiescenario’s en de bijbehorende draaiboeken bijgesteld.
Desalniettemin kunnen scholen toch beslissen om in afstandsonderwijs te voorzien voor die 2de en 3de graad mits aan de voorwaarden is voldaan dat alle leerlingen kunnen bereikt worden én dat het bevoegde lokaal onderhandelingscomité hiermee akkoord gaat. Ook het percentage – exact 50 % thuisonderwijs is niet langer verplicht - kan voortaan soepel worden ingevuld… Hiermee kan de werkdruk van het onderwijspersoneel onder controle worden gehouden.

Bijkomende en verscherpte veiligheidsmaatregelen

Om de veiligheid en het welzijn van zowel leerlingen als het onderwijspersoneel te waarborgen, worden bijkomende maatregelen getroffen en al bestaande voorschriften verscherpt.

Basisonderwijs

- Voortaan draagt het onderwijspersoneel ook buiten een mondmasker indien afstand houden niet mogelijk is. Dit is niet vereist bij contact met kleuters.
- In lerarenkamers moet zoveel mogelijk worden geventileerd. De veiligheidsmaatregelen zoals het respecteren van de afstandsregel van 1,5 meter tijdens het eten en het drinken, handhygiëne, dragen van het mondmasker (ook bij praten) moeten ten allen tijde en strikt worden toegepast.
- Leerlingen van het lager onderwijs eten voortaan enkel nog per klasgroep. Dat moet niet noodzakelijk in de klas zijn, maar het kan ook in de eetzaal of refter. Ze krijgen daar  een vaste plaats toegewezen waarbij de afstand tussen de klasgroepen moet gegarandeerd zijn. Voor kleuters is deze richtlijn niet van toepassing.
- Op school zijn enkel nog essentiële derden welkom. Wie dat is, wordt lokaal beslist op basis van de risicoanalyse.
- Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.

Secundair onderwijs

- Indoor is het dragen van een mondmasker altijd verplicht; zowel voor het onderwijspersoneel als voor de leerlingen zelfs wanneer er voldoende afstand kan worden gehouden. Dit moet ook outdoor, bv. tijdens de pauzes wanneer een afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.
- Lerarenkamers moeten zoveel mogelijk worden geventileerd. De veiligheidsmaatregelen zoals het respecteren van de afstandsregel van 1,5 meter tijdens het eten en het drinken, handhygiëne, dragen van het mondmasker (ook bij praten) moeten ten allen tijde en strikt worden toegepast.
- Middagmalen worden genuttigd per klasgroep. In de eetzaal krijgen de leerlingen een vaste plaats toegewezen waarbij de afstand tussen de verschillende klasgroepen moet gegarandeerd zijn.
- Op school zijn enkel nog essentiële derden welkom. Wie dat is, wordt lokaal beslist op basis van de risicoanalyse.
- Alle leerlingen komen in principe 5 dagen naar school. Voor de leerlingen van de 2de en de 3de graad secundair onderwijs is afstandsonderwijs mogelijk na akkoord afgesloten in het bevoegde onderhandelingscomité en enkel wanneer alle leerlingen kunnen worden bereikt.
- Begeleiding van stages en duaal leren worden maximaal digitaal georganiseerd. Voor de betrokken leerlingen gelden de regels die van toepassing zijn op de onderneming.

Lessen lichamelijke opvoeding

De lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de principes van het protocol van de sportsector.

- Alle in- en outdoor sportactiviteiten blijven mogelijk voor leerlingen uit het basisonderwijs.
- Voor leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen indoor enkel nog sportactiviteiten wanneer een afstand van 1,5 meter kan worden gegarandeerd.
- Doucheruimtes mogen niet worden gebruikt en de ruimtes waar de sportactiviteiten plaatsvinden en ook de kleedkamers moeten zoveel mogelijk worden geventileerd.
- Kleedkamers mogen door leerlingen énkel worden gebruikt wanneer ze achteraf voldoende worden gereinigd. Leerlingen uit het basisonderwijs hoeven in de kleedkamers de afstandsregel van 1,5 meter niet te respecteren. Voor leerlingen uit het secundair onderwijs is het dragen van een mondmasker in de kleedkamers verplicht – ook tijdens het omkleden - en ze moeten bij het binnenkomen de handen ontsmetten.

Volwassenenonderwijs (CVO), de Centra voor de Basiseducatie (CBE) en het Deeltijds Kunstonderwijs

Het Volwassenenonderwijs (CVO), de Centra voor de Basiseducatie (CBE) en het Deeltijds Kunstonderwijs schakelen naar fase oranje. Dit stond al vast op 14 oktober. De doorschakeling moet uiterlijk gebeuren tegen de herfstvakantie. In de overzichtstabellen werden enkele, zeer beperkte verfijningen doorgevoerd.
 

Alle verfijningen vind je terug in de overzichtstabellen voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) en het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon OV3, OV4 en hbo5). Ook de overzichtstabellen voor het buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2, secundair onderwijs leren en werken, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs CVO en CBE onderwijsniveaus zijn aangepast.