UPDATE Coronavirus: Beslissing over krokusvakantie uiterlijk op 22 januari

Corona
07.01.2021

Over de krokusvakantie wordt beslist ten laatste op 22 januari

Voor een beslissing over de krokusvakantie is het op basis van de huidige besmettingscijfers nog te vroeg. Het adviesorgaan GEMS (Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19)  werkt aan een Plan B met maatregelen voor als de situatie slechter zou worden.
Wanneer er strengere maatregelen zouden moeten worden getroffen, dan zullen die gelden voor de hele maatschappij en niet enkel voor het onderwijs.

Plan B: afkoelingsperiode van 1 week en mondmaskerplicht vanaf 10 jaar

Wanneer de besmettingscijfers in negatieve zin zouden evolueren, dan zal uiterlijk op 22 januari de knoop worden doorgehakt of er voor of na de krokusvakantie een afkoelingsperiode van een week zal worden ingelast. Die extra week zal ingevuld worden met collectief afstandsonderwijs voor alle niveaus: dus ook in het lager onderwijs.
In dat geval kan er door de lokale besturen in opvang worden voorzien. Kwetsbare leerlingen en cursisten kunnen op school worden uitgenodigd mits het in acht nemen van de huidige veiligheidsmaatregelen.

In het geval het helemaal de verkeerde kant zou uitgaan, dan is volgens het adviesorgaan GEMS een volledige lockdown niet uitgesloten. Daarbij zouden dan ook de scholen worden gesloten.

Er zal door de RAG (Risk Assessment Group) een nieuw advies worden uitgebracht over een mondmaskerplicht vanaf 10 jaar. Wanneer dat nodig zou zijn, dan zal dit niet enkel gelden in het onderwijs, maar in de hele samenleving.

Meerdaagse uitstappen verboden tot aan paasvakantie

Tot aan de paasvakantie is de organisatie van meerdaagse uitstappen nu al verboden. Hiermee wordt alvast duidelijkheid gecreëerd, zodat annulatiekosten kunnen worden vermeden.

Telewerk

Thuiswerken blijft verplicht voor die onderwijspersoneelsleden waarvoor dat mogelijk is.


De huidige veiligheidsmaatregelen blijven gelden tot aan de krokusvakantie.


Klik hier voor de update.