Uitbetaling vakantiegeld 2021

geld
14.05.2021

Onderwijspersoneelsleden wiens loon door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt uitbetaald en die in 2020 (referentiejaar) aan de slag waren in het onderwijs krijgen eind mei hun vakantiegeld op de rekening gestort.

Het vakantiegeld 2021 zal uitbetaald worden op dinsdag 25 mei 2021.

 

Wie heeft recht op vakantiegeld?

Was in 2020 je job in het onderwijs je hoofdambt en werd je salaris daarvoor uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, dan heb je in 2021 recht op vakantiegeld.

 

Referentieperiode

De berekening van het vakantiegeld gebeurt op basis van een referentieperiode; meer bepaald het voorafgaande kalenderjaar.

 

Berekening

Voor alle personeelsleden bedraagt het vakantiegeld 92% van het brutosalaris van de referentiemaand. Bij de bepaling van dit brutobedrag houdt men rekening met de prestaties tijdens het referentiejaar.

 

Meer informatie omtrent het vakantiegeld lees je in onze maandelijkse nieuwsbrief (editie mei).