UGent: betoging op 23 februari

Ugent
08.02.2022

Door de Raad van Bestuur UGent van 11 januari 2022 werden beslissingen genomen die voorafgaandelijk niet werden besproken met de sociale partners.

Als sociale partners hebben met regelmaat de vraag gesteld.  Wat betekent inhoudelijk het kerntakendebat? Worden we betrokken bij deze principiële gesprekken?

Hierop hebben we nooit antwoorden gekregen.

Beslissingen werden eenzijdig genomen, zonder constructief overleg…

Waar is de erkenning, het respect en het vertrouwen tegenover de sociale partners en de medewerkers?  Wanneer zal er constructief teruggekoppeld worden? Welk doel heeft het bestuur voor ogen? Bedoelt men met erkenning van de sociale partners dat we alleen mogen participeren in de uitvoering van de beslissingen ?

We leven momenteel in een donkere sfeer van wantrouwen en onzekerheden

We worden gedwongen tot acties! Het voorgestelde besparingsplan in zijn huidige vorm is onduidelijk en biedt tot op heden geen enkele vorm van garanties voor het personeel.  Deze situatie is voor ons asociaal en onaanvaardbaar!

We roepen daarom op om deel te nemen aan de betoging van 23 februari 

Durf denken, durf betogen en vooral durf jullie stem te laten horen!

Filip LOBBESTAEL
VSOA-afgevaardigde UGent


Klik hier om de affiche te downloaden.