Syndicale premie referentiejaar 2022: aanvraagformulier staat op “Mijn Onderwijs”

euro
08.03.2023

Het onderwijspersoneel dat wordt betaald door AgODi kreeg op 17 maart een aanvraagformulier voor de syndicale premie toegezonden. Dit formulier is digitaal beschikbaar via de portaalsite “Mijn Onderwijs”.

De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond, zoals het VSOA. Daardoor krijg je iets meer dan de helft van je ledenbijdrage terugbetaald. Voorwaarde is wel, dat je gedurende een heel jaar (= referentiejaar) aangesloten bent en je voldoende bijdrage hebt betaald.

Ieder jaar en uiterlijk einde maart krijgt het onderwijspersoneel dat wordt betaald door AgODi een formulier voor de aanvraag van de syndicale premie toegezonden.

Dit formulier zal digitaal beschikbaar zijn via de portaalsite “Mijn Onderwijs”. Men kan het downloaden en afdrukken via Vlaanderen.be - Digitaal overzicht salarisgegevens

Klik hier voor het Stappenplan Download Aanvraagformulier

Enkel wie uitdrukkelijk opteerde voor een papieren versie krijgt het aanvraagformulier nog via de post toegezonden. Dit is evenzeer het geval voor personeelsleden die met pensioen zijn vanaf januari 2022 of die in 2022 overleden zijn.

Druk het formulier af en vul duidelijk leesbaar en in hoofdletters de vakken B en C van de aanvraag in (uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, IBAN rekeningnummer (op uw bankkaart de cijfers volgend op “BE”), dateer en onderteken met de vermelding "gelezen en goedgekeurd" en bezorg het formulier uiterlijk op  30 juni 2023 via de post aan:

VSOA Onderwijs - Syndicale premie
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

Enkel originele formulieren, volledig ingevuld en ondertekend zijn geldig. Gefaxte, gescande of gemailde documenten zijn NIET geldig! 

Betaalde je in 2022 je bijdrage aan de ACLVB, dan stuur je het formulier ook op naar hogervermeld adres.

BELANGRIJK! Als u in 2022 aangesloten was bij een andere representatieve vakbond (COC, COV, ACOD-Onderwijs), dan moet u bij uw aanvraag een bewijs van al uw betaalde bijdragen voor 2022 aan die andere vakbond toevoegen. Dit bewijs is bv. een attest van de andere vakorganisatie of een kopie van uw overschrijvingen. 

30 juni 2023 is de uiterste datum voor het indienen van het formulier. Hoe vroeger je het formulier indient, hoe sneller je de syndicale premie zal ontvangen op je bankrekening.

Klik hier voor verdere informatie.