Strengere maatregelen in het onderwijs

Klas
06.12.2021

Op vrijdag 3 december kwam het Overlegcomité opnieuw vervroegd samen om strengere maatregelen in te voeren met als doel de coronacijfers naar beneden te halen. Lees hier welke nieuwe maatregelen er van toepassing zijn in het onderwijs.

 

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar

Het Overlegcomité heeft beslist om de mondmaskerplicht in de bredere samenleving uit te breiden naar de leeftijd vanaf 6 jaar. In het onderwijs moeten leerlingen van het eerste leerjaar basisonderwijs vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december een mondmasker dragen in de binnenruimtes op school. Deze maatregel geldt ook voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs en enkel voor die leerlingen waarbij het mogelijk is. Slechts wanneer leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand kan worden gehouden én er voldoende ventilatie aanwezig is, mag het mondmasker af. Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

 

Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs

Voor alle kleuter- en lagere scholen start de kerstvakantie vanaf maandag 20 december. Samen met de beleidsdomeinen welzijn en binnenlands bestuur wordt er naar analogie met de noodopvang in eerdere sluitingsperiodes een systeem uitgewerkt.

 

Aanscherping test- en quarantainestrategie bij leerlingen

Vanaf woensdag 8 december wordt een klas bij 2 of meerdere besmettingen 1 week in quarantaine geplaatst. Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting wanneer de onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bijvoorbeeld te veel leerkrachten afwezig zijn of wanneer er zich te veel besmettingen voordoen.

 

Hybride onderwijs voor het secundair onderwijs

Vanaf woensdag 8 december schakelen secundaire scholen over naar hybride onderwijs waarbij de leerlingen maximaal 50% van de lestijd aanwezig zijn op school. Deze regeling blijft van kracht tot aan de start van de examenperiode of tot aan de kerstvakantie voor leerlingen die geen examenperiode hebben. Scholen kunnen beslissen om leerlingen in arbeidsmarktgerichte studierichtingen meer dan 50% van de lestijd aanwezig te laten zijn op school. In het buitengewoon onderwijs heeft men de mogelijkheid om voltijds contactonderwijs te organiseren.

 

Organisatie klassenraden en oudercontacten

Klassenraden en oudercontacten moeten digitaal plaatsvinden. Enkel voor bepaalde kwetsbare groepen kan een fysiek oudercontact aangewezen zijn.

 

Deeltijds Kunstonderwijs & Volwassenonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het basis en secundair onderwijs. Voor de instellingen van het volwassenonderwijs blijven de huidige maatregelen van kracht.

 

Klik hier voor de volledige update