Stel je kandidaat voor de raden van bestuur GO!

27.09.2021

Gemotiveerde en geëngageerde bestuurders voor elke GO! scholengroep. Mensen die het GO! een groot hart toedragen en zich vanuit hun eigen expertise willen inzetten om het pedagogisch project (PPGO!) waar te maken op al onze scholen. Gelijke kansen, kwaliteit voor élke lerende en gepersonaliseerd samen leren staan centraal in onze futureproof visie.

Klik hier voor meer info.


Wil jij als bestuurder het GO! nog sterker op de kaart zetten? Stel je dan nu kandidaat!

Heb jij kennis over algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materiaal of financiën en wil je deze expertise inzetten? Wil je je mee inzetten om gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen waar te maken? Aarzel niet langer en stel je kandidaat om toe te treden tot de raad van bestuur.

Iedereen komt in aanmerking. We zoeken kandidaten met verschillende achtergronden die complementair zijn, met elkaar kunnen samenwerken en bijdragen tot een verdere professionalisering van ons onderwijs.

Ben je bijvoorbeeld werkzaam in het bedrijfsleven, en denk je vanuit die ervaring graag mee over de invulling van duaal leren? Of heb je al bestuurservaring in een vzw of andere organisatie, en zet je die graag in om ook het GO! sterker op de kaart te zetten?  Dan heb je het ideale profiel om bestuurder te worden. Verfrissende ideeën uit verschillende sectoren zijn meer dan welkom!

We vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, personeelsleden, directeurs en andere partners samen school maken. We willen bovendien dat de samenleving, in al haar aspecten, in zijn structuren weerspiegeld wordt. Daarom kan iedereen die meerderjarig is en geen onverenigbare functie uitoefent zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de raad van bestuur.

In elke scholengroep wordt een raad van bestuur verkozen. Zij nemen op 1 april 2022 hun bevoegdheden op voor een periode van vier jaar. De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozen leden, die op hun beurt drie leden rechtstreeks benoemen uit verschillende sociale en economische milieus op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met een raadgevende stem.

Als bestuurder werk je mee aan de optimalisatie van onze bestuursstructuur, en overstijg je louter plaatselijke belangen.

Geïnteresseerd om jouw schouders zetten onder het pedagogisch project van het GO!?

Vul het kandideringsformulier in en bezorg het ten laatste op 23 oktober 2021 samen met je motivatie aan de voorzitter van het kiesbureau van jouw scholengroep.

Ben je kandidaat voor coöptatie?                                              

Neem dan voor 10 februari 2022 contact op met het college van directeurs. Het college kan zelf kandidaten voordragen.

Voor meer informatie kan je terecht bij jouw scholengroep of via het mailadres verkiezingraadvanbestuur@g-o.be. Het volledige kiesreglement en de contactgegevens van de scholengroepen vind je op www.g-o.be/verkiezingraadvanbestuur.