Reactie Gemeenschappelijk Vakbondsfront op Coronaoverleg