Perequatie gered!

pensioen
13.10.2022

In de recente begrotingsvoorstellen dreigde de perequatie van de ambtenarenpensioenen aangepast te worden of te verdwijnen. Onder druk van het gemeenschappelijk vakbondsfront is een verarming van de gepensioneerden vermeden.

De perequatie waarborgt de welvaartsvastheid van de overheidspensioenen. Op die manier behoedt ze gepensioneerden voor verarming. Het mechanisme vindt z’n wortels in het principe van het uitgesteld loon. Door de perequatie volgen de pensioenen om de twee jaar automatisch de stijging van de lonen van de actieven. 

De afschaffing van de welvaartsvastheid zou ervoor zorgen dat de gepensioneerden  hun inkomen zien dalen tegenover de actieven naarmate ze langer met pensioen zijn. "Zo laat je de gepensioneerden geleidelijk verarmen. Gelukkig hebben we dit kunnen vermijden", zegt VSOA-voorzitter François Fernandez-Corrales

De afbouw van de overheidspensioenen moet stoppen. Ambtenaren moeten drie jaar langer werken, de referentiewedde wordt berekend op tien jaar, de pensioenbonus is afgeschaft, de diplomabonificatie dooft uit en voor steeds meer verloven is er geen pensioenopbouw meer. De studiecommissie voor de vergrijzing heeft in haar recentste rapport berekend dat de pensioenuitgaven in de overheidssector door deze ingrepen tot 2040 niet meer zullen toenemen en dat terwijl het aantal pensioenen wel nog met 15% zal stijgen.

In het ambtenarenstelsel is de afgelopen jaren al drastisch bespaard, waardoor de pensioenen de komende jaren al zullen dalen. De limiet is bereikt!

Bron: www.vsoa.eu