Opstart na kerstvakantie

leerkracht
23.12.2021

Na de kerstvakantie blijven in het onderwijs -met uitzondering van de verplichting om maximum 50% contactonderwijs in het secundair onderwijs aan te bieden- de eerder geldende coronamaatregelen van kracht. De meest recentste CLB-cijfers tonen een forse daling van het aantal besmettingen en quarantaines in de 2 weken vóór de vervroegde kerstvakantie in het basisonderwijs. Wij willen iedereen bedanken die de maatregelen respecteert en daardoor zijn bijdrage heeft geleverd om de besmettingscijfers te doen dalen.

 

100% contactonderwijs

Scholen, centra en academies kunnen in beginsel tot eind januari 100% contactonderwijs aanbieden. Men dient de onderstaande maatregelen aandachtig op te volgen:

 • Het mengen van klasgroepen moet maximaal worden vermeden.
 • Blijf inzetten op ventilatie en blijf vaste plaatsen voor leerlingen voorzien.
 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, de ouderraad, bijscholingen, pedagogische studiedagen, teambuildings... blijven tot minstens 28 januari digitaal plaatsvinden.
 • Blijf de aanwezigheid van derden op school beperkt houden. Laat ze enkel toe als je dat als school nodig vindt om de leerplandoelstellingen te bereiken. Derden dragen verplicht een mondmasker.
 • Blijf je beperken tot de organisatie van activiteiten voor zover je die nodig acht om de leerplandoelstellingen te bereiken.

 

Mondmaskerplicht

De regels omtrent de mondmaskerplicht worden in het onderwijs gevolgd zoals in de bredere samenleving. Leerlingen vanaf 6 jaar (vanaf het eerste leerjaar) moeten een mondmasker dragen. Een rechtsgrond is voorzien in het federale KB. Deze maatregel blijft minstens tot 28 januari gelden. 

Onderstaande richtlijnen worden omtrent het dragen van mondmaskers gehanteerd:

 • Leerlingen dragen een mondmasker in de binnenruimtes op school.
 • Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • In het buitengewoon onderwijs geldt dit enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.
   

Klik hier om de volledige update te raadplegen.