Oproep kandideren tijdelijke aanstelling (TABD en TADD) in het GO!

Leerkracht
12.05.2021

Het einde van het schooljaar is weer in zicht. Personeelsleden die willen kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur (TABD) of een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD) binnen het gemeenschapsonderwijs (GO!), doen er goed aan rekening te houden met de voorschriften en reglementeringen van de overheid en die van hun inrichtende macht.

Hoe geldig kandideren voor een TABD?

Wie in aanmerking wil komen voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt tijdens het schooljaar 2021-2022, moet elektronisch kandideren via de website van het GO! (www.g-o.be/jobs) vóór 15 juni 2021. Het elektronisch kandideren is een verplichting binnen het GO! Via deze link kan je de website raadplegen waar je moet kandideren. Vanaf 15 juni 2021 worden alle kandidaturen beschouwd als spontane, laattijdige sollicitaties.

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Kom je in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD), dan moet je gebruik maken van het standaardformulier om uw voorrangsrecht aan te vragen bij de scholengroep waar u het recht heeft verworven en wilt laten gelden. Deze aanvraag moet ook voor 15 juni 2021 aangetekend worden verstuurd naar de raad van bestuur waar u het voorrangsrecht wil laten gelden.

Meer informatie hierover vindt u terug in onze maandelijkse nieuwsbrief.