Ook onderwijspersoneel heeft recht op jobbonus

euro
23.11.2022

Het opzet van het toekennen van de bonus is om wie minder verdient aan te zetten om aan de slag te blijven. Voltijdse en ook deeltijdse werknemers komen in aanmerking voor de bonus. Deeltijdse werknemers ontvangen een jobbonus à rato van hun deeltijdse prestaties.

De betrokken personeelsleden zullen vanaf eind 2022 hieromtrent een brief ontvangen met de nodige informatie. Zij dienen eenmalig hun rekeningnummer te registreren via Mijn Burgerprofiel.
Het ministerie van Onderwijs en Vorming staat evenwel niet in voor de berekening en uitbetaling van de premie.

Klik hier voor verdere info en de voorwaarden voor de premie of via het gratis nummer 0800-61106.