Onderwijsvakbonden zijn ontstemd over het nieuwe standpunt van minister Weyts

VSOA Onderwijs
12.10.2020

Tot grote ontsteltenis hoorde het GVF vanmiddag op het radionieuws het nieuwe standpunt van minister van onderwijs Ben Weyts over afstandsonderwijs in deze coronatijden. Daarmee gaat de minister in tegen de gemaakte afspraken vastgelegd in de draaiboeken én gaat hij volledig voorbij aan het sociaal overleg. Minister Weyts vindt het niet langer een goed idee om leerlingen week om week thuis lessen te laten volgen.

Het GVF begrijpt dat de druk toeneemt. Het GVF ervaart dat ook zelf, want het krijgt veel signalen van scholen met besmettingen die het niet meer georganiseerd krijgen en waar het water aan de lippen staat van het personeel dat het moet bolwerken. Ondertussen vroeg Katholiek Onderwijs Vlaanderen via de media ook al om een andere invulling te geven aan de kleurcode oranje…

Het is echter niet omdat er paniek is, dat de gemaakte afspraken over de kleurcodes zonder overwogen sociaal overleg van tafel geveegd kunnen worden. Dat is niet respectvol ten aanzien van iedereen die zich inzet om de scholen open te houden. Bovendien weet men op die manier ook in het werkveld niet meer wat er moet gebeuren. Onze mensen zijn bezorgd over hun eigen veiligheid en die van hun omgeving en daarom moet chaos ten allen tijde worden vermeden.

Daarom vraagt het GVF om de kleurcodes toe te passen zoals die zijn afgesproken, tenzij er grondige redenen zijn om daar van af te wijken, maar dan pas na sociaal overleg.

Elke twee weken vindt een corona-overleg plaats met alle vertegenwoordigers van het onderwijsveld. De volgende voorziene bijeenkomst is op woensdag 14 oktober. Daar zullen we kritisch, met de veiligheid van personeelsteams en leerlingen in gedachten, de evolutie van de pandemie en de mogelijke gevolgen daarvan in het onderwijs bespreken, en daarbij ook de manier waarop we moeten omgaan met de kleurcodes.

Het is wijzer om dat overleg ten gronde te voeren, zodat we geen chaos creëren in het veld. De onderwijsvakbonden willen er echter alles aan doen om het onderwijs veilig en goed te laten werken. Op basis van wat de experts zeggen, stelt het GVF in vraag of momenteel de  scholen nog in de code geel  kunnen blijven fungeren. Wij willen geen uitholling van het sociaal overleg en willen dat  schakelen tussen de verschillende kleurcodes wordt toegepast  zoals afgesproken. De minister en alle onderwijspartners hebben er alle belang bij dat de kleurcodes in het onderwijs overeenstemmen met de epidemiologische situatie. Enkel op die manier kan men  het vertrouwen in onderwijs  van leerlingen, ouders en leerkrachten behouden. Als het nodig is, zijn we bereid om sneller samen te komen. Het debat hoort niet in de pers gevoerd te worden en we willen ook geen beslissingen vernemen in de pers waarover vooraf eerst niet grondig is overlegd.

Klik hier voor het persbericht.

Nancy Libert                             Koen Van Kerkhoven           Marianne Coopman           Marnix Heyndrickx

Algemeen secretaris              Secretaris-generaal              Algemeen secretaris           Voorzitter
ACOD Onderwijs                    COC                                         COV                                         VSOA-Onderwijs