Onderwijsvakbonden overhandigen memorandum

13.05.2019

"Het GVF Onderwijs on tour", onder deze noemer trokken de onderwijsvakbonden op 13 mei met een bus door Brussel om het memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering te overhandigen aan de politieke partijen uit de Commissie Onderwijs en aan de onderwijsverstrekkers.

Aan de hoofdzetels van de respectievelijke politieke en onderwijsactoren werd halt gehouden. Daar werd door de vakbondsvertegenwoordigers telkens een toetssteen uit het memorandum toegelicht waarna de kopstukken daarop hun visie konden geven. Het memorandum werd hen daarna officieel overhandigd.

Niettegenstaande we niet overal werden opgewacht door de partijvoorzitter, konden we toch onze grote bezorgdheden én ook de pijnpunten waarmee het onderwijs vandaag heeft te kampen, overmaken.

Het memorandum "Professionals verdienen waardering en respect" en de samenvatting ervan onder de vorm van "Toetstenen voor Doeltreffend Onderwijsbeleid" kan u hieronder downloaden.

Binnenkort verspreiden wij via de Facebookpagina van het VSOA-Onderwijs de filmverslagen van “Het GVF Onderwijs on tour”. U kan dan vanop de eerste rij zelf horen wat de reacties waren.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs