Onderwijs schakelt vanaf 19 februari naar code oranje

barometer
14.02.2022

Na overleg tussen minister van onderwijs Ben Weyts, de onderwijspartners en de experten werd er op zaterdag 12 februari '22 beslist dat scholen, academies, centra en internaten vanaf 19 februari ’22 naar code oranje schakelen. Deze schakeling gebeurt in navolging van de beslissing van het federaal Overlegcomité.

Wat betekent de overschakeling naar code oranje?

  • Leerlingen van het lager onderwijs hoeven op school geen mondmasker meer te dragen. Wie van hen ook les volgt in het deeltijds kunst onderwijs, hoeft daar ook geen mondmasker meer te dragen.
  • Vergaderingen tussen personeelsleden, bijscholingen, pedagogische studiedagen, maar ook de leerlingenraad en ouderraad worden maximaal digitaal georganiseerd.
  • Telewerk is niet langer verplicht, maar wordt nog steeds aanbevolen.
  • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
  • In het kader van een eerste inschrijving zijn fysieke schoolbezoeken mogelijk. Deze kunnen enkel op afspraak worden georganiseerd en moeten buiten de lesuren plaatsvinden.
  • Niet essentiële derden zijn tijdens de schooluren niet aangewezen. De school moet zelf de inschatting maken wie essentieel is voor de werking.
  • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, infoavonden, e. a. zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code oranje.

 

Extra maatregelen

Indien de preventie-adviseur van oordeel is dat er zich bijkomende maatregelen opdringen, is het mogelijk om via een geactualiseerde risicoanalyse extra maatregelen in te voeren. Deze extra maatregelen kunnen dan gelden voor bepaalde lokalen of voor de volledige school.

 

Welke zaken blijven ongewijzigd?

In functie van de onderwijskwaliteit blijft contactonderwijs de regel. Er wordt gevraagd om aandacht te blijven hebben voor de basisregels zoals handhygiëne, ventilatie en CO2-metingen in elk klaslokaal, eetruimte, vergaderzalen en lerarenkamer. Personeelsleden en leerlingen die ziek of besmet zijn, blijven thuis.

Het is van groot belang dat klasgroepen zoveel als mogelijk worden gescheiden en dat de vaste plaats van leerlingen in het klaslokaal wordt behouden.

 

Barometer voor internaten

Voor internaten, tehuizen, MPIGO en IPO is er een afzonderlijke barometer met specifieke maatregelen rond mondmaskers in een leegroep en de te volgen modaliteiten bij quarantaine. Klik hier om deze te raadplegen.

 

Klik hier om de volledige update te lezen.