Omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling

baby
14.12.2022

Meer dagen vanaf 2023

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 had een personeelslid recht op 15 werkdagen omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling. Dat worden 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023.

Als personeelslid dien je dit verlof steeds in volledige dagen op te nemen. Werk je in verschillende instellingen of centra, dan geldt dat verlof daar evenzeer.

Begin- en einddatum van het omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling

Als personeelslid mag je de begindatum zelf kiezen. Wel is het zo dat je dit verlof dient op te nemen binnen de vier maanden vanaf de bevalling. Van de 20 werkdagen dien je minstens vijf dagen aaneensluitend te nemen, tenzij je schoolbestuur akkoord gaat dat ze niet aaneensluitend mogen opgenomen worden.

Meer info over dit item lees je in de VSOA-Onderwijs Nieuwsbrief editie januari 2023.


Philip BERGER
Secretaris